Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Europeisk kampanj f?r att utrota kvinnlig k?nsstympning

2009-11-24

Inf?r den Internationella dagen f?r utrotning av v?ld mot kvinnor den 25 november, en dag som ocks? markerar den f?rsta ?rsdagen av den Nationella handlingsplanen mot kvinnlig k?nsstympning (KKS) i Sverige, uppmanar Female Integrity alla ber?rda nationella myndigheter, institutioner och f?rvaltningsorganisationer att engagera sig med de Afrikanska nationerna i den kommande internationella konferensen f?r att skydda r?tten f?r unga kvinnor och flickor vilka ?r utsatta f?r eller riskerar att uts?ttas f?r kvinnlig k?nsstympning (KKS) i hemmet eller utomlands.

Som en av partnerna till END FGM European Campaign, v?djar Female Integrity till statens myndigheter att vidta omfattande insatser f?r att hindra KKS och skydda potentiella offer fr?n att drabbas av KKS. Som undertecknare f?r flera internationella instrument d?ribland CEDAW, konventionen f?r barnets r?ttigheter och konventionen mot tortyr beh?ver Sverige st? upp mot kvinnlig k?nsstympning. KKS ?r v?ld mot m?nskliga r?ttigheter som diskriminerar unga kvinnor och ?r liktydigt med tortyr.

F?r att markera denna viktiga dag kommer svenska Amnesty, Female Integrity, RISK och EU-kommissionen i Sverige att anordna ett seminarium den 25 november fr?n klockan 09.15-11.30 i Europahuset, Regeringsgatan 65. Seminariet ?r ?ppet f?r alla intresserade.

Den nationella handlingsplanen f?r att f?rhindra och utrota kvinnlig k?nsstympning har i Sverige verkst?llts under 2003-2005. Under 2008 f?rs?kte n?gra NGO:er verksamma f?r att eliminera KKS n? l?mpliga myndigheter f?r att utarbeta en ny Nationell Handlingsplan. Tyv?rr lyckades de inte f? ut n?gonting konkret.

Europaparlamentet bed?mer att 500 000 flickor boende i Europa har fallit offer f?r KKS. Ytterligare 180 000 kvinnor och flickor boende i Europa riskerar att k?nsstympas ?rligen. I Sverige finns det omkring 28 000 kvinnor f?dda i Egypten, Eritrea, Etiopien, Gambia och Somalia. Omkring 12 000 av dessa ?r under 18 ?r av vilka omkring 5000 ?r i riskzonen att vara under 7 ?rs ?lder. (K?lla: SCB, 2004).

Medan graden av f?rekomst av KKS i afrikanska stater ?r vida tillg?nglig, finns det kunskapsluckor i Europa. Med utg?ngspunkt av den internationella konferensen "Uniting Europe and Africa to fight Female Genital Mutilation" i Haag den 25 november, Female Integrity och END FGM Campaign uppmanar Sverige att utbyta "best practice" med dess afrikanska motparter f?r att p?b?rja insamling av data avseende f?rekomsten av KKS i Europa. "Utan data kommer den h?r fr?gest?llningen att f?rbises. Omfattningen av problemen kommer inte att vara k?nt och framskridandet att eliminera kvinnlig k?nsstympning kommer att vara begr?nsat" s?ger Dr Christine Loudes, Direkt?r, END FGM European Campaign.

Det har visat sig att flickor som lever i Europa, inklusive Sverige har skickats hem till sina ursprungsl?nder under skollov och blivit stympade. Female Integrity och END FGM Campaign uppmanar Sverige att f?rhindra, unders?ka och straffa v?ldshandlingar mot kvinnor - inklusive KKS - som genomf?rs inom eller utanf?r landets gr?nser. Gr?ns?verskridande samarbete b?r f?renklas mellan Europa och de Afrikanska staterna.

Inom landet kan flickor i riskzonen skyddas dels genom utveckling av protokoll och riktlinjer och dels genom utbildning av yrkesgrupper inom utbildning och h?lsa.

Sverige f?rv?ntas och kr?vs fullt ut att anv?nda denna viktiga dag att demonstrera sin utf?stelse att bek?mpa v?ld mot kvinnor genom att engagera sig i landets akt?rer och st?dja dem i att f? ett slut p? kvinnlig k?nsstympning.

?

Bakgrundsinformation

Kvinnlig k?nsstympning ?r ett brott mot de m?nskliga r?ttigheter d?r delar eller samtliga genitalier p? en ung flicka oftast under 15 ?rs ?lder skadas, sk?rs bort eller avl?gsnas helt - oftast utan bed?vningsmedel. Konsekvenserna av detta ?r bl.a. ?kad risk f?r HIV, barnl?shet, kroniska urinv?gs- och menstruationsproblem samt f?rlossningskomplikationer. KKS ?r en typ av v?ld mot kvinnor som internationellt har erk?nts som brott mot de m?nskliga r?ttigheterna.

END FGM European Campaign ?mnar s?tta kvinnlig k?nsstympning p? den politiska agendan i Europa och f?ra fram talan f?r kvinnor och flickor som varit utsatt f?r eller riskerar att uts?ttas f?r KKS. F?r mer information bes?k www.endfgm.eu

?

F?r mer information eller f?r att anordna intervju, v?nligen kontakta:?

Fana Habteab
Sverige
Ordf?rande, European Network for the Prevention of Female Genital Mutilation in Europe
Ordf?rande, Kvinnointegritet (Female Integrity)
Tel: 0705 68 42 44

Prerna Humpal
Belgien
Media Officer, END FGM European Campaign,
Tel: +32 2 548 2776

?

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved