Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Lena Olsson (V): Vad t?nker Beatrice Ask g?ra ?t unga lag?vertr?dare?

2009-11-23

M?nga kommuner har sv?rt att ordna platser ?t de ungdomar som tilld?ms ungdomstj?nst. Lena Olsson, V?nsterpartiets riksdagsledamot i justitieutskottet, l?mnar idag ?ver en fr?ga till justitieminister Beatrice Ask f?r att f? klarhet i om regeringen t?nker vidta ?tg?rder.

Ekot rapporterar idag att flertalet kommuner har sv?rt att hitta platser f?r ungdomstj?nst. Det leder till l?nga v?ntetider, vilket rimmar illa med de principer om snabba reaktioner som man ofta talar om n?r det handlar om unga lag?vertr?dare.

- Riksrevisionen har riktat omfattande kritik mot hanteringen av unga lag?vertr?dare. Det saknas till exempel s?rskilda ungdomshandl?ggare och v?ntetiderna ?r f?r l?nga, s?ger Lena Olsson (V), riksdagsledamot i justitieutskottet.

- Jag kan inte komma till n?gon annan slutsats ?n att regeringen har brustit i sin skyldighet att styra myndigheterna genom m?l, prioriteringar och krav. D?rf?r undrar jag om justitieminister Beatrice Ask t?nker vidta ?tg?rder med anledning av de rekommendationer som Riksrevisionen st?ller upp i sin skrivelse om unga lag?vertr?dare?

- Jag hoppas regeringen kommer med besked om att alla kommuner p? ett b?ttre s?tt ?n idag ska ha platser f?r ungdomstj?nst i beredskap, s?ger Lena Olsson (V).

F?r ytterligare information:
Lena Olsson (V), riksdagsledamot i justitieutskottet, 070 - 376 04 09
V?nsterpartiets presstj?nst, 070 - 620 00 64


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved