Senaste från forumet
« Gå tillbaka

S?nkt krav p? aktiekapital f?r privata aktiebolag

2009-11-25

Regeringen har i dag ?verl?mnat en proposition till riksdagen som f?resl?r att kravet p? aktiekapital f?r privata aktiebolag halveras, fr?n dagens 100 000 kr till 50 000 kr.

Syftet med den f?reslagna reformen ?r att g?ra aktiebolaget mer tillg?ngligt f?r f?retagare. Dagens h?ga krav p? kapital f?r att starta ett aktiebolag upplevs av m?nga som ett hinder. Aktiebolagsformen har m?nga f?rdelar; bland annat ?r det en flexibel f?retagsform som passar v?xande f?retag.

Ett l?gre kapitalkrav kan bidra till att fler personer vill och v?gar starta f?retag. Detta skulle underl?tta f?r nya f?retag, s?rskilt inom tj?nstesektorn, att etablera sig.

S?nkningen ?r en viktig del av regeringens strategi f?r ekonomisk tillv?xt och ?kad syssels?ttning.

?ndringen f?resl?s tr?da i kraft den 1 april 2010.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved