Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Gernandt & Danielsson bitr?der INEOS i refinansieringstransaktion

2010-02-16

Kerling plc har emitterat obligationer till ett v?rde om h?gst 785 miljoner euro med en l?ptid till ?r 2017 och har i samband d?rmed refinansierat existerande l?n inom INEOS-koncernen. Obligationerna och den revolverande krediten har s?krats av tillg?ngar i INEOS-koncernen bel?gna i fem olika jurisdiktioner, bl.a. Sverige.

Medlen fr?n obligationsemissionen ska, f?rutom att ?terbetala befintliga l?n, anv?ndas till att omstrukturera INEOS-koncernen i syfte att bilda Kerling-gruppen.

Gernandt & Danielssons team har best?tt av del?garna Manfred L?fvenhaft och Mikael Borg samt bitr?dande juristerna Bj?rn Svensson, Malin Persson, Omar Berger och Jenni Garamv?lgyi.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved