Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Bem?tandeboken av Per Echeverri

2010-01-28

I snart sagt alla sammanhang talas det om vikten av det goda bem?tandet, allt fr?n barndomens uppmaningar ”uppf?r dig nu!” till senare prop?er om uppf?randekoder i yrkeslivet. ?nd? ?r det f? som kan f?rklara vad det inneb?r mer konkret.

Bem?tande ses som centralt f?r alla mellanm?nskliga relationer, i yrkessammanhang s?v?l som p? det privata planet. Men hur vet jag att jag uppvisar ett gott bem?tande? Vem avg?r om det ?r gott eller d?ligt? Jag sj?lv eller andra i min omgivning? Finns det n?gon mall man kan f?lja? Hur g?r vi n?r vi ”producerar” gott och d?ligt bem?tande? Detta ?r fr?gor som den h?r boken vill besvara.

Bem?tandeboken lyfter i f?rsta hand fram m?tet mellan m?nniskor, ansikte mot ansikte eller via telefon. Den betonar s?rskilt beteende- och upplevelsedimensionen, det vill s?ga hur man faktiskt g?r n?r man bem?ter och hur det upplevs av den som blir bem?tt. Teman som boken behandlar ?r bem?tande som process, bem?tandets olika faser, bem?tandestilar, inneb?rder och tillskrivning, det talade spr?kets egenskaper, bem?tandets multimodala kommunikation (”kroppsspr?k”), inre motivation, bem?tandekompetens, m?nniskosyn samt en hel del tips p? vad man kan g?ra f?r att f?rb?ttra sitt bem?tande.

L?s mer om boken h?r!

Per Echeverri ?r fil dr i f?retagsekonomi och universitetslektor vid Handelsh?gskolan vid Karlstads universitet.

Utkommer vecka 5

F?r best?llning av recensionsexemplar och ?vriga fr?gor kontakta:
Fanny Birath, Norstedts
Tel: 08-769 88 83
Mail: fanny.birath@norstedts.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved