Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Nyhet om v?ldst?ktsmisst?nkt polischef v?cker best?rtning

2010-01-28

– Vi har med stor best?rtning tagit del av nyheten att en f?re detta h?g polischef ?r h?ktad misst?nkt f?r v?ldt?kt, s?ger Tomas Wetterberg, ordf?rande f?r riksorganisationen M?n f?r J?mst?lldhet.


– Varje v?ldt?kt ?r ett grovt och allvarligt brott. Men att den misst?nkte i detta fall varit h?g polischef, som dessutom st?tt upp i fr?gor om j?mst?lldhet, ger ytterligare dimensioner till situationen, forts?tter Tomas Wetterberg. Visar det sig att han ?r skyldig till brotten han misst?nks f?r leder det inte minst in p? en rad olika f?rtroendefr?gor.


– Nu m?ste brottsutredningen och en eventuell r?tteg?ng ge mer fakta och klarhet i det h?r m?let, s?ger Tomas Wetterberg. Allt som s?gs innan dess tenderar bara att sp? p? spekulationerna. Men att l?get ?r akut och att mycket mer m?ste g?ras f?r att f?rebygga v?ldt?kter och ?vergrepp utf?rda av m?n ?r tydligt f?r alla och envar som ?ppnat en tidning ig?r och idag, avslutar Tomas.


Riksorganisationen M?n f?r J?mst?lldhet menar att v?ldsf?rebyggande ?tg?rder som involverar m?n och pojkar p? mer bred front - och som bygger p? kunskapsperspektiv om maskuliniteter och makt - m?ste utvecklas f?r att kunna uppn? riksdagens m?l om att m?ns v?ld mot kvinnor ska upph?ra.


Mer information:
Tomas Wetterberg, ordf?rande, 070?515 7950
Klas Hyllander, organisationssekreterare, 0733 82 66 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved