Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Statsministern, Rikspolischefen och hyckleriet

2010-01-29

Tv? dagsf?rska exempel p? utpr?glat hyckleri har satt sin pr?gel p? debatten under de senaste tv? dygnen. Det f?rsta exemplet vi vill plocka ut f?r granskning ?r statsminister Fredrik Reinfeldts yttrande att en lagstiftning som f?rbjuder anv?ndandet av burka i Sverige kan bli kontraproduktivt i det att vissa kvinnor isoleras ?n mer i det svenska samh?llet.
http://www.nyhetskanalen.se/1.1474832/2010/01/28/reinfeldt_nej_till_lag_mot_burka

Reinfeldts yttrande kan vid f?rsta anblicken synas vara ett uttryck f?r m?ngfald och tolerans men vid n?rmare betraktelse? framst?r det ist?llet som grovt hyckleri. Vad avser vi d?? Jo, i flera kommuner har vi i Sverige sett exempel p? f?rbud mot olika kl?dsel. De mest aktuella exemplen ?r Eskilstuna d?r kommunens riktlinjer p?bjuder att ”P? restauranger i Eskilstuna kommun ska g?sterna inte till?tas b?ra kl?der som visar tillh?righet till n?got g?ng eller gruppering som kan uppfattas som kriminell. Detta f?r att skapa en trygg, s?ker och positiv milj? f?r g?ster och anst?llda”. Vidare har arbetsutskottet i Lule? under veckan beslutat om ett f?rbud mot g?ster som ?r kl?dda i n?got som visar tillh?righet till n?got g?ng eller gruppering som ?r kopplad till kriminell verksamhet inom kommunala lokaler. F?rbudet omfattar ?ven den som hyr lokal av kommunen f?r permanent verksamhet eller f?r enstaka arrangemang.

Vad ?r dessa riktlinjer och f?rbud annat ?n exempel p? ?tg?rder med avsikt att isolera en hel subkultur fr?n landets ?vriga medborgare? All forskning s?ger entydigt att mc-klubbar inte ?r kriminella; att enskilda individer beg?r brottsliga handlingar utanf?r klubbarnas regi.

Lena Melin, analytiker p? Kriminalunderr?ttelsetj?nsten uttalade s? sent som 15 december ifjol: ” Men det finns inte n?gra kriminella mc-klubbar, det finns m?jligtvis kriminella medlemmar i mc-klubbarna. Kriminella individer f?rekommer i de flesta f?reningar. Men mc-klubbmedlemmar m?rks ju, de ?r inte som en frim?rksklubb eller en bridgeklubb. De ?r synliga p? ett annat s?tt"? http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.1648795

S?ledes g?r sig Reinfeldt h?r sig skyldig till grovt hyckleri i det att han anv?nder isoleringsfaktorn som ett motiv f?r att l?ta bli att inf?ra ett f?rbud mot burka medan han som statsminister i Sverige kan ses som h?gst ansvarig f?r en isolationspolitik mot landets mc-klubbar! Svagt och ytterligt patetiskt!

Regeringsformen 1:2: Den offentliga makten skall ut?vas med respekt f?r alla m?nniskors lika v?rde och f?r den enskilda m?nniskans frihet och v?rdighet….Det allm?nna skall verka f?r att alla m?nniskor skall kunna uppn? delaktighet och j?mlikhet i samh?llet.

Frihetspartiet citerar ovanst?ende paragraf i grundlagen f?r att p?visa att b?de ett burkaf?rbud och ett v?stf?rbud bryter mot grundlagens inbyggda tanke om att alla m?nniskor ?r lika och skall s? behandlas. Alla m?nniskor har sin fulla frihet att kl? sig som de vill och det allm?nnas uppgift ?r att verka f?r att m?nniskor skall kunna uppn? delaktighet och j?mlikhet i samh?llet. Detta inneb?r att vare sig staten eller enskilda kommuner ?ger r?tt att vare sig rekommendera eller f?rbjuda m?nniskor tilltr?de till offentliga lokaler eller andra lokaliteter bel?gna inom kommuners eller landets gr?nser. (Med undantag f?r om enskilda personer upptr?der st?rande) Och h?runder faller sj?lvklart restauranger, krogar samt alla kommunala lokaler!

Det n?sta fallet vi skall ta upp till granskning ?r den f?re detta polischefen som p? starka grunder ?r misst?nkt f?r s?v?l v?ldt?kt som ett flertal fall av f?rberedelse till barnpornografibrott. Rikspolischefen, Bengt Svensson, uttalar aprop? anklagelserna att ”det ?r besv?rande f?r offren”. Vidare s?ger han att han inte tror misstankarna skadar polisens anseende. ”Jag tror att allm?nheten kan skilja p? individen och polisk?ren”.?? http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6503342.ab

Rikspolischefen p?pekar, i sig nog s? riktigt, att han tror att allm?nheten kan skilja p? individ och polisk?r. Men varf?r skall vi visa polisk?ren den h?nsyn de aldrig visat andra? Handla mot andra s?som du vill att de skall behandla dig. T?nk efter hur m?nga g?nger ni har h?rt orden ”kriminella mc-g?ng” komma ur en polismans mun. Genom ?ren ?r det nog tusentals. Likv?l, s? vet ?ven polisens egna analytiker, som relaterades ovan, att just mc-klubbarna inte ?r kriminella organisationer utan m?jligtvis finns enskilda kriminella individer inom klubbarna. Varf?r skall vi d? visa polismakten just den h?nsyn de aldrig givit n?gon annan? N?r de sj?lv aldrig missat ett enda tillf?lle att koppla en enskild mc-medlems brottslighet till att vara ett bevis f?r en hel klubbs kriminalitet?

Nej, polisk?ren ?r antingen en kriminell organisation, under samma?premisser som mc-klubbarna eller ?r de lika lite en kriminell organisation som mc-klubbarna, ?

men h?rb?rgar, liksom?mc-klubbarna enskilda individer som g?r sig skyldiga till brottsliga handlingar. Vilket skall det i forts?ttningen vara? Det best?mmer media, politiker, polismyndigheterna och allm?nheten. Men, d? det ?r fr?gan om exakt samma fenomen m?ste forts?ttningsvis s?v?l polis som mc-klubbar i forts?ttningen bed?mas utefter samma mall; att vara kriminella organisationer eller f?r att ”bara” hysa kriminella individer inom sina respektive organisationer! Vilket skall det vara?

Peter Schjerva, ordf?rande Frihetspartiet


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved