Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Efter d?dsolycka p? s?gverk: N?dv?ndigt r?ttsligt pr?va tillverkares ansvar f?r s?kerheten

2010-01-29

Arbetsmilj?verket beg?r nu ?verpr?vning hos Riks?klagaren i ett ?rende, som tv? g?nger lagts ned av ?klagare.

Det handlar om en maskintillverkare, som levererat s?gverksutrustning som inte uppfyller EUs s?kerhetskrav vilket lett till att den unge man som anv?nde maskinen dog.

Inte bara arbetsgivare, utan ?ven tillverkare av tekniska utrustningar, har ansvar enligt arbetsmilj?lagen. Arbetsmilj?verket bes?kte ett s?gverk i Heby 2006. Det uppdagades d? att riskomr?det runt en maskin en s.k. transport?r inte var skyddat. ?Man ska inte kunna g? in i maskinens riskomr?de utan att maskinen s?kert stoppar.

Ett och ett halvt ?r efter verkets f?rsta bes?k hade tillverkaren ?nnu inte korrigerat maskinen. Avsp?rrning mot riskomr?det hade bara p?b?rjats i mars 2008, n?r olyckan skedde och operat?ren kl?mdes ihj?l. Operat?ren kunde g? in i maskinlinjen, fastnade och drogs in i maskinens r?rliga delar. S?dana olyckor ?r dessv?rre vanliga inom tr?varubranschen men ska inte beh?va intr?ffa.

?─ Det ?r viktigt att vi f?r det h?r ?rendet r?ttsligt pr?vat, s?ger Mikael Sj?berg, generaldirekt?r vid Arbetsmilj?verket. Tillverkarens ansvar f?r s?kerheten v?ger tungt. Det ing?r sedan l?nge i arbetsmilj?lagen. ?Sj?lvfallet ska man som tillverkare av maskiner k?nna till vilka s?kerhetsbest?mmelser som g?ller. I synnerhet n?r man verkar inom en s?dan farlig bransch som tr?varubranschen, d?r driftst?rningar l?ngs virkeslinjer ?r vanliga.

Det saknas r?ttspraxis vad g?ller tillverkarens ansvar. I det aktuella fallet hade maskinen levererats 2005 och f?rsetts med CE-m?rkning – trots att den inte uppfyllde de tio ?r gamla kraven. Det bakomliggande maskindirektivet st?ller krav p? att tillverkare som inte f?ljer reglerna ska bli f?rem?l f?r proportionerliga och avskr?ckande sanktioner. Om utrustningen tillverkats enligt direktivets s?kerhetskrav s? ?hade den unge operat?ren inte f?rolyckats.

L?s mer om maskiner och marknadskontroll p? temasidorna p? www.av.se

Kontaktperson vid Arbetsmilj?verket:

Gun Fridfelt, sakkunnig, 08-730 94 39

?

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved