Senaste från forumet
« Gå tillbaka

HEMLIGA FJ?RRV?RMEAVTAL KAN VARA OLAGLIGA

2010-01-29

Nytt nummer av Fastighetstidningen (1.10) ute fr?n den 1 februari.

Ur inneh?llet:

?

HEMLIGA FJ?RRV?RMEAVTAL KAN VARA OLAGLIGA

Fj?rrv?rmelagen fr?n 2008 skulle tvinga leverant?rerna av fj?rrv?rme att ?ppet redovisa sina priser och motivera varje avsteg fr?n en r?ttvis priss?ttning. Trots det forts?tter vissa fj?rr-v?rmef?retag att teckna hemliga och ytterst f?rm?nliga specialavtal med s?rskilt utvalda kunder. Enligt Katarina Abrahamsson p? Energimarknadsinspektionen kan dessa avtal vara olagliga.

Se sidorna 31–35 i Fastighetstidningen nr 1.10


INGET ?TAL F?R BALKONGOLYCKAN

Det blir inget ?tal f?r balkongolyckan i Skellefte? i fjol, som kr?vde ett liv. ?klagaren l?gger ner f?runders?kningen.

– Det g?r inte att bevisa att fastighets?garen betett sig brottsligt, f?rklarar Peter Jonsson vid ?klagarkammaren i Ume?.

Se sidorna 10–11 i Fastighetstidningen nr 1.10


”?VEN STIFTELSER B?R DRIVAS AFF?RSM?SSIGT”

I ett ?verlag mycket positivt yttrande p? regeringens f?rslag till nya villkor f?r allm?nnyttan och hyrorna, efterlyser Fastighets?garna ett kontroll- och sanktionssystem som garanterar att de kommunala bostadsf?retagen verkligen drivs aff?rsm?ssigt. Fastighets?garna vill ocks? att regeringens f?rslag kompletteras med ett krav att ?ven bostadsstiftelser ska ?l?ggas att drivas aff?rsm?ssigt.

Se sidorna 10–11 i Fastighetstidningen nr 1.10

?

NYA TORNET INGEN KOPIA

Nya Tornet ska st? f?r n?got nytt och fr?scht: en offensiv satsning p? nyproduktion av hyresl?genheter, fj?rran fr?n gamla Tornets r?tter i kris och problem.

– Vi tror p? en ren?ssans f?r hyresr?tter. Hyreshus ?r en bra placering med stabila kassafl?den, s?ger bolagets vd G?ran Wendel i en Bakom fasaden-intervju.

Se sidorna 20–25 i Fastighetstidningen nr 1.10

?

M?SS-EXTRA INF?R FASTIGHETSM?SSA ?RESUND

Den 10-11 februari arrangeras Fastighetsm?ssa ?resund p? Malm?m?ssan – i samarbete mellan Easyfairs, Fastighets?garna Syd och Fastighetstidningen. Under tv? programsp?ckade m?ssdagar finns chansen att via 200 utst?llare och ett antal seminarier ta del av det senaste inom fastighetsf?rvaltning, underh?ll och drift samt marknadssituationen och den f?rv?ntade utvecklingen i ?resundsregionen.

Se sidorna 47–53 i Fastighetstidningen nr 1.10

?

Fr?gor? Kontakta chefredakt?r Per-Yngve Bengtsson,? 0708-73 15 16,

per-yngve.bengtsson@jgcommunication.se.

Nummer 1. 10 kan l?sas p? www.fastighetstidningen.se.

N?sta nummer av Fastighetstidningen utkommer den 1 mars.

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved