Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Margot Wallstr?m skriver sj?lv om kvinnors utsatta situation i krig

2010-01-31

Den tidigare EU-kommision?ren Margot Wallstr?m har utsetts till FN:s s?rskilda representant f?r att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och andra konflikter. I bist?ndsorganisationen Kooperation Utan Gr?nsers nyhetsbev be?ttar hon om?hur kvinnor kommit att bli allt mer utsatta i?krigssituationer.

"I m?nga konflikter v?rlden ?ver har systematiska v?ldt?kter blivit en del av en krigsstrategi f?r att f?rsvaga och f?r?dmjuka fienden", skriver?Margot Wallstr?m.

?Margot Wallstr?m beskriver ocks? sin ilska ?ver att s? lite har gjorts f?r att f?r?ndra situationen.

" Trots att denna v?ldsstrategi har uppm?rksammats med bland annat flera viktiga FN-resolutioner under de senaste tio ?ren har alltf?r lite h?nt"

Hon s?ger att ?vergerppen mot kvinnor fortfarande p?g?r ?r en skandal och ett grovt brott mot m?nskliga r?ttigheter.

Margot Walllstr?m ?r g?stkr?nik?r i bist?ndsorganisationens Kooperation Utan Gr?nsers nyhetbrev Utsikten. F?ga f?rv?nande v?ljer hon att skriva?om ?mnet kvinnors utsatthet i krig. I kr?nikan visar hon hur sm? f?r?ndringar kan g?ra stor skillnad, som till exempel att l?ta fredsbevarande styrkor r?ra sig d?r kvinnor befinner sig.

L?s hela kr?nikan p? (ladda ner senaste numret av Utsikten):?

http://www.utangranser.se/Best%c3%a4ll-material/Utsikten.aspx

F?r ytterligare information: Bj?rn Lindh, 070-257 32 00


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved