Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?tta organisationer kr?ver krafttag mot v?ldt?kter

2010-02-01

I ett gemensamt nationellt upprop, som inleds m?ndagen den 1 februari, kr?vs att regeringen antar en s?rskild handlingsplan mot v?ldt?kt och annat sexuellt v?ld.

Under 2009 polisanm?ldes ?ver 4 000 v?ldt?kter mot person ?ver 15 ?r i Sverige. I 98 procent av fallen var brottsoffret en ung tjej eller kvinna, men ?ven m?n, pojkar och transpersoner uts?tts. De flesta v?ldt?kter anm?ls inte och m?rkertalet ?r stort.?I verkligheten l?ggs de flesta v?ldt?kts?renden ned, bara 15 procent leder till ?tal. ?nnu f?rre leder till f?llande dom.?

V?ldt?kt ?r en allvarlig attack mot individens integritet och sexuella sj?lvbest?mmande. Den som uts?tts har r?tt till r?ttvisa, uppr?ttelse, kompensation och st?d. St?det till sexualbrottsoffer m?ste st?rkas.?Kvaliteten p? f?runders?kningar i v?ldt?kts?renden m?ste h?jas och utf?ras s? noggrant, och allsidigt som m?jligt av polis och ?klagare som ?r kompetenta, motiverade och engagerade. Regeringen b?r tills?tta en oberoende granskningskommission som g?r igenom?de v?ldt?ktsutredningar som lagts ned eller lett till beslut om att inte v?cka ?tal. Genom att identifiera vilka bristerna ?r skapas m?jlighet till f?rb?ttringar.?

Det ?r ocks? viktigt att unga sexualbrottsoffrens?erfarenheter, utsatthet och behov uppm?rksammas, oavsett deras sexuella l?ggning och k?nsidentitet.?

?Dagens situation ?r oacceptabel - vi kr?ver att regeringen tar krafttag mot v?ldt?kt!

Uppropet p?g?r under februari och mars och finns tillg?ngligt fr?n midnatt
den 1 februari:?www.krafttagmotv?ldt?kt.se??

Det har initierats av: Amnesty, Alla kvinnors hus /Team f?r v?ldtagna, RFSU, RFSL, Riksorganisationen f?r kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Sveriges Kvinnolobby, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksf?rbund, SKR och UNIFEM Sverige.?

Uppropet p?g?r genom namninsamling p? respektive organisations hemsida.?

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved