Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ny bok om vilka insatser som fungerar f?r ungdomar som beg?r brott

2010-02-01

De allra flesta som n?gon g?ng i sitt liv beg?r ett brott g?r det under ungdoms?ren, n?rmare best?mt i 15- till 17-?rs?ldern. En liten del av dessa ungdomar forts?tter att beg? brott upp i vuxen ?lder och st?r d? f?r en relativt stor del av all brottslighet.
– D?rf?r ?r det viktigt att s?tta in r?tt insatser och behandling p? ett tidigt stadium som kan f?rhindra att ungdomar utvecklar en livsl?ng kriminell karri?r, s?ger Henrik Andershed, docent i psykologi vid ?rebro universitet.


– Baserat p? dagens forskning b?r man v?lja insatser som ?r familje- eller kognitiv-beteendeinriktade (KBT), s?ger Anna-Karin Andershed, psykologiforskare vid ?rebro universitet, som tillsammans med Henrik Andershed och Kerstin S?derholm Carpelan vid Socialstyrelsen ?r redakt?r f?r boken Ungdomar som beg?r brott – Vilka insatser fungerar?

Boken ger en ?versikt ?ver vilka insatser som ?r utv?rderade och som har visat sig vara effektiva f?r att motverka ?terfall i brott bland ungdomar b?de ur ett internationellt och svenskt perspektiv. Den ger ocks? en introduktion till olika behandlingsmetoder som till exempel KBT inriktade och familjefokuserade och beskriver hur forskningsresultaten kan anv?ndas i det praktiska arbetet.

– Det ?r viktigt att personalen f?r l?mplig utbildning och att man f?ljer manualer och instruktioner. D? ?r det f?rre ungdomar som ?terfaller i brott, s?ger Anna-Karin Andershed.

Metoder som inte ?r utv?rderade
I Sverige anv?nds metoder som inte ?r utv?rderade alls till exempel mentorskap och ungdomstj?nst. Det betyder att man inte vet vilken effekt de har p? om ungdomar ?terfaller i brott.

– Vi vet helt enkelt inte om de ?r effektiva. Vi ?r i ett skriande behov av att utv?rdera de olika insatser som vi uts?tter ungdomar och deras familjer f?r men som vi faktiskt inte vet om de fungerar, s?ger Henrik Andershed.

Boken behandlar ?ven insatser som har utv?rderats och som visat sig sakna effekt. Det inneb?r att det i genomsnitt inte ?r n?gon skillnad i ?terfall mellan ungdomar som f?r och ungdomar som inte f?r ta del av behandlingen.

Kan ge motsatt effekt
– Att till exempel s?tta ungdomar i s? kallade ”boot camps” d?r man med milit?r disciplin och fysiskt anstr?ngande arbete f?rs?ker f?r?ndra deras beteende har ingen effekt. Analyser visar ocks? att det inte minskar utan snarare ?kar risken f?r kriminalitet n?r man f?rs?ker avskr?cka ungdomar genom studiebes?k p? kriminalv?rdsanstalter, s?ger Henrik Andershed.

– I Sverige beh?ver vi avs?tta tid och pengar att f?r att utv?rdera insatser och verksamheter. Dessutom beh?ver vi uppm?rksamma problembeteenden i tidig barndom och arbeta mer med f?rebyggande insatser. D? kan vi minska antalet m?nniskor som hamnar snett i livet, s?ger Anna-Karin Andershed.

F?r mer information kontakta:

Henrik Andershed: 070-6581381, henrik.andershed@oru.se

Anna-Karin Andershed: 070-6113896, anna-karin.andershed@oru.se


Ungdomar som beg?r brott – Vilka insatser fungerar? ?r utgiven av Gothia F?rlag AB: http://www.gothiaforlag.se/se/butik/amnesomraden/?ew_101_p_id=52749&ew_101_cat_id=109&searchparam1=serial=72056664&content=true

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved