Senaste från forumet
« Gå tillbaka

MSB v?lkomnar f?rslag om placering av Sitic

2010-02-02

Det utredningsf?rslag som offentliggjorts idag om att placera Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic) vid Myndigheten f?r samh?llsskydd och beredskap v?lkomnas av MSB. F?rslaget leder till att ansvaret f?r samh?llets informationss?kerhet p? central niv? samlas p? ett tydligare s?tt ?n f?rut.? Sitics beredskap mot IT-incidenter passar dessutom v?l ihop med den beredskap mot allvarliga st?rningar inom andra samh?llsomr?den som redan finns vid MSB.

- F?rslaget har tydliga, positiva samh?llseffekter. Sitics verksamhet passar p? ett naturligt s?tt ihop med den beredskap som redan finns vid MSB.? Samh?llets f?rebyggande arbete p? informationss?kerhetsomr?det kommer att st?rkas.? Arbetet med risk- och s?rbarhetsanalyser kommer att st?rkas. F?rslaget ?r v?lkommet eftersom det sammanf?r Sitic och den kompetens som finns d?r med samh?llets ?vriga krisberedskap, s?ger Helena Lindberg, generaldirekt?r f?r MSB. ? Utredningen ”Lokalisering av Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic)” har skett p? uppdrag av regeringen och har haft i uppdrag att utreda formerna f?r och konsekvenserna av att flytta Sitic fr?n Post- och telestyrelsen (PTS) till antingen Myndigheten f?r samh?llsskydd och beredskap (MSB) eller F?rsvarets Radioanstalt (FRA). ? Utredningens f?rslag ?r att personal och verksamhet vid Sitic inordnas i MSB fr?n och med den 1 januari 2011.

Kontakt

Richard Oehme 0768-28 44 11

Mer information

Regeringens pressmeddelande - Lokalisering av Sveriges IT-incidentcentrum Sitic Till regeringens utredningsf?rslag L?s mer om MSB:s arbete med informationss?kerhet


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved