Senaste från forumet
« Gå tillbaka

G4S levererar som f?rsta s?kerhetsf?retag i Sverige ”?rsm?rke” till alla safe@home – hemlarmskunder

2010-02-02

G4S ?r det f?rsta och enda s?kerhetsf?retaget i Sverige som levererar ”?rsm?rke” till alla safe@home - hemlarmskunder. ?rsm?rket visar att larmet ?r aktivt och anslutet till G4S ?vervakningscentral, n?got som verkar f?rebyggande mot inbrott.

Fredrik Sundin, Marknadsomr?deschef f?r safe@home, G4S:

- Som ett led i v?rt arbete att skapa merv?rden och utveckla v?r tj?nst safe@home ?r vi glada och stolta ?ver att leverera en unik tj?nst i v?ra prisv?rda larml?sningar f?r privatpersoner! Erfarenheten visar att bost?der med larm anslutet till ?vervakningscentral har f?rre inbrott ?n bost?der som inte har larm. V?ra erfarenheter s?ger ocks? att ett aktivt hemlarm bidrar till att skadeomfattningen begr?nsas, ?ven om tjuvarna f?rs?ker g?ra intr?ng.

Bes?k www.g4sonline.se f?r ytterligare information.

Eventuella fr?gor h?nvisas till Fredrik Sundin, Marknadsomr?deschef safe@home, e-post: fredrik.sundin@se.g4s.com

Press- och medierelataerade fr?gor h?nvisas till G4S Pressjour, telefon 010-222 29 01 alternativt e-post: info@se.g4s.com

Anni Svensson, Informationsansvarig G4S


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved