Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Polislagen 19 ? fungerar inte

2010-02-02

Idag rapporteras att polisens visitationer av ungdomar i f?rorten ?kat. Alice ?str?m, V?nsterpartiets gruppledare i riksdagen, menar att ?ndringen i polislagen som gjordes 2003 inte fungerar. Enskilda personers r?tts?kerhet s?tts p? spel och lagen b?r ses ?ver menar Alice ?str?m (V).

Enligt polislagen 19 ? har polisen r?tt att visitera en person som misst?nks vara ute efter att klottra eller b?ra vapen. Men efter 500 fall av visitationer har polisen enbart hittat vapen eller andra liknande f?rem?l vid tv? tillf?llen.

- Polisen m?ste ha verkliga sk?l f?r att ingripa, om s? inte ?r fallet ?r man fel ute. Risken att man raserar det redan sk?ra f?rtroendet f?r polisen ?r uppenbart. Det bidrar bara till att ?ka mots?ttningarna, s?ger Alice ?str?m (V), gruppledare i riksdagen.

Den ?ndring som gjordes av polislagen ?r 2003 har gjort det enklare f?r polisen att motivera en visitation.

- Det h?r inneb?r att den enskildes r?tts?kerhet s?tts p? spel. Att man inte hittat n?got av det man s?kt efter i n?stan alla genomf?rda visitationer tyder p? att lagen inte fungerar s? som det var t?nkt. Att polisens rapporter ?r ofullst?ndiga g?r ocks? att enskilda personer inte kan s?ka r?ttelse i efterhand.

- V?nsterpartiet ville inte se den f?r?ndring av lagen som genomf?rdes och det vi ser nu tyder p? att vi hade r?tt i v?ra farh?gor. Det ?r viktigt att polisen nu tar detta p? allvar och g?r till botten med hur man anv?nder polislagens m?jligheter. Jag anser ocks? att lagen b?r ses ?ver med omedelbar verkan, s?ger Alice ?str?m (V).

F?r ytterligare information:
Alice ?str?m (V), gruppledare i riksdagen, 070 – 530 42 91
V?nsterpartiets presstj?nst, 070 – 620 00 64


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved