Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Fastighets?garna kommenterar r?dgr?n bostadspolitik

2010-02-02

Fastighets?garna har tagit del av den uppg?relse om bostadspolitiken som de r?dgr?na presenterade under f?rmiddagen.

- F?r att r?da bot p? den r?dande bostadsbristen beh?ver vi en l?ngsiktigt h?llbar l?sning som inneb?r en radikalt ?kad nyproduktion, inte minst av hyresr?tter. Att den r?dgr?na koalitionen presenterar en politik f?r detta ?r d?rf?r mycket v?lkommet, s?ger Reinhold Lennebo, vd Fastighets?garna Sverige. Vi tycker samtidigt det ?r gl?djande att de i sina f?rslag l?gger stor vikt vid satsningar p? energieffektivisering och klimatomst?llning.

- Betoningen av m?nniskors m?jligheter att v?lja hur de vill bo st?mmer v?l ?verens med Fastighets?garnas v?rnande om variation p? bostadsmarknaden. Hyresr?tten ?r eftersatt och det ?r viktigt att m?nniskor inte begr?nsas av ett ensidigt utbud av olika uppl?telseformer, s?ger Reinhold Lennebo. F?r m?ngfald och neutrala konkurrensvillkor ?r det samtidigt viktigt att ?tg?rder som f?resl?s beaktar b?de privata och allm?nnyttiga bostadsf?retag.

- Subventioner i syfte att stimulera byggande utg?r en b?rande del av det r?dgr?na f?rslaget. Av erfarenhet vet vi att subventioner inte fungerar. ?Investeringsst?d driver kostnads?kningar, ?risken ?r ocks? att de permanentas och d?rmed f?rsenar mer angel?gna reformer som skapar stabilitet p? hyresmarknaden, avslutar Reinhold Lennebo.

F?r mer information, v?nligen kontakta:

Reinhold Lennebo, vd Fastighets?garna Sverige, 0705-12 33 90


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved