Senaste från forumet
« Gå tillbaka

DO: Utredningen om aktiva ?tg?rder missar parternas ansvar

2010-02-02

Idag presenterar utredningen om aktiva ?tg?rder sitt slutbet?nkande. Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna ?r kritisk till att utredaren inte f?resl?r mer preciserade krav p? hur arbetsgivarna ska fr?mja lika r?ttigheter och m?jligheter f?r de anst?llda.

Lagreglerna om aktiva ?tg?rder i arbetslivet kr?ver att alla arbetsgivare ska verka f?r att anst?llda har lika r?ttigheter och m?jligheter oavsett k?n, etnisk tillh?righet eller religion.

Utredningen om aktiva ?tg?rder f?resl?r bland annat att kravet ska utstr?ckas till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder, vilket v?lkomnas av DO. Men Katri Linna ?r kritisk till att utredningen inte tar itu med det underliggande systemfelet.

?– Reglerna ?r utformade som en ramlagstiftning. Avsikten har hela tiden varit att fack och arbetsgivare ska fylla den ramen med effektivt och praktiskt arbete, men s? har inte blivit fallet. I st?llet har ombudsm?nnen, numera DO, f?tt ansvaret att ?vervaka att arbetsgivarna lever upp till lagens krav.

DO efterlyser konkreta och mer preciserade f?rslag p? hur det aktiva ?tg?rdsarbetet ska kunna bli effektivt. Det ?r sv?rt f?r arbetsgivare att utl?sa sina skyldigheter om aktiva ?tg?rder n?r best?mmelserna ?r otydligt formulerade. Tillsynen blir inte heller s?rskilt effektiv n?r en liten myndighet som DO ska kontrollera landets hundratusentals arbetsgivare.

– Det h?r m?ste vara en fr?ga som parterna driver gemensamt, b?de centralt och lokalt. Den kommande avtalsr?relsen blir en chans f?r parterna att visa att de verkligen vill driva fr?gor om lika r?ttigheter och m?jligheter.

L?s DO:s s?rskilda yttrande till utredningen:


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved