Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Arbetsgivarna ?r n?jda med landets juristutbildningar

2010-02-03

Arbetsgivarna ger nyutexaminerade jurister med ber?m godk?nt. Det visar en ny unders?kning som gjorts av de sex svenska universitet som har juristprogram - G?teborg, Lund, Stockholm, Ume?, Uppsala och ?rebro. 86 procent av de arbetsgivare som nyligen anst?llt nyutexaminerade jurister anser att de nyutexaminerade har stor eller mycket stor nytta av utbildningen som helhet i sitt arbete.

Det h?r ?r f?rsta g?ngen man har unders?kt hur arbetsgivare ser p? nyutexaminerade med juristexamen, eller juris kandidater som de hette fram till den 1 juli 2007.

- Vi ville dels f? en bild av vad arbetsgivarna tycker om dem som examineras ut fr?n v?ra utbildningar, dels h?ra om arbetsgivarna hade n?gra synpunkter p? s?dant vi kan f?rb?ttra, ber?ttar Hans Eklund, studierektor vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet och den som koordinerat unders?kningen.

Drygt 500 personalansvariga p? f?retag, myndigheter och organisationer deltog i enk?ten, som genomf?rdes av f?retaget Exquiro. Av de arbetsgivare som inom de fem senaste ?ren har anst?llt nyutexaminerade jurister bed?mer 82 procent att de nyutexaminerade har helt eller i stort sett tillr?ckliga juridiska faktakunskaper f?r att klara sitt arbete. De flesta bed?mer ocks? att de nyutexaminerade har helt eller i stort sett tillr?ckliga kunskaper i juridisk argumentation (72 procent), sj?lvst?ndigt arbete (68 procent) och skriftlig framst?llning (65 procent). N?got f?rre arbetsgivare ?r n?jda med kunskaperna n?r det g?ller samarbete med andra (58 procent) och muntlig framst?llning (53 procent). Privata arbetsgivare ger generellt n?got l?gre betyg ?n statliga, kommunala och ideella arbetsgivare.

Den nyttigaste delen av utbildningen ?r de juridiska faktakunskaperna, som 57 procent av arbetsgivarna ser som mycket viktiga. D?refter kommer skriftlig framst?llning, juridisk argumentation och sj?lvst?ndigt arbete. Mindre anv?ndbara ?r, enligt arbetsgivarna, kunskaperna i muntlig framst?llning och samarbete med andra, allts? samma f?rdigheter som man ans?g att de nyutexaminerade inte har f?tt tillr?cklig tr?ning i.

Den i s?rklass viktigaste egenskapen vid anst?llning av nyutexaminerade jurister ?r enligt arbetsgivarna juridisk utbildning. 64 procent anser att det ?r den enskilt viktigaste egenskapen, och 72 procent anser att det ?r en av de tre viktigaste egenskaperna. Social kompetens ses ocks? som en av de tre viktigaste egenskaperna, och n?mndes av 67 procent. 42 procent n?mner betygen som en av de tre viktigaste aspekterna. N?r man anst?ller jurister med n?gra ?rs arbetslivserfarenhet ?r det utbildningen, erfarenheten och social kompetens som de viktigaste egenskaperna, medan bara 26 procent av arbetsgivarna tycker att betygen ?r viktiga.

- Det h?r bekr?ftar det vi redan visste, n?mligen att examen v?ger tyngst. Betygen ?r inte det viktigaste ens n?r man ?r nyutexaminerad. Senare i yrkeslivet spelar de ?nnu mindre roll, s?ger Hans Eklund.

Majoriteten av arbetsgivarna, 68 procent, anser att l?ngden p? juristprogrammet ?r bra som den ?r, allts? 4,5 ?r. 26? procent av de tillfr?gade hade ingen uppfattning i fr?gan. M?nga arbetsgivare efterlyser mer praktik under utbildningen, och m?nga anser att det beh?vs mer muntlig tr?ning.

- Arbetsgivarna och vi ?r ?verens om vad vi beh?ver f?rb?ttra i utbildningen. Exakt hur vi ska g? vidare med de h?r resultaten kommer vi att diskutera p? en konferens i Lund i april, s?ger Hans Eklund.

L?s hela rapporten som pdf p? Uppsala universitets webbplats.

Kontaktpersoner:

Uppsala universitet: Hans Eklund (koordinator f?r unders?kningen), 018-471 25 31 eller 070-713 77 03, e-post: hans.eklund@jur.uu.se
G?teborgs universitet: Jenny Peters, 031-786 15 35, e-post: jenny.peters@law.gu.se
Lunds universitet: Katarina Olsson, 046-222 10 28 eller 070-629 14 59, e-post: Katarina.Olsson@jur.lu.se
Stockholms universitet: Charlotta Malmgren, 08-16 34 31, e-post: charlotta.malmgren@juridicum.su.se.
Ume? universitet: Ulf Israelsson, 090-786 55 75, e-post: ulf.israelsson@jus.umu.se
?rebro universitet: Annica Burman, 019-30 39 60, e-post: annica.burman@oru.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved