Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Pelle Svensson JK-anm?ld

2010-02-03

Den f?rre ?klagaren Christer van der Kwast har JK-anm?lt Pelle Svensson, f?rfattare till boken Quick – Den stora r?ttsskandalen, f?r grovt f?rtal.

Boken ?r en genomg?ng av alla mordutredningarna d?r Thomas Quick d?mdes f?r mord och avsl?jar ett omfattande r?tteg?ngsfusk av dem som var inblandade i utredningarna, bland annat av van der Kwast.

I sin anm?lan har han dock bara tagit upp ett enda av alla de manipulationer och anklagelser om tj?nstefel som skildras i boken. Det g?ller Pelle Svenssons p?st?ende om att van der Kwast ”underl?tit att ge r?tten full information om DNA-fynd” i ett av de norska mordfallen.

– Jag har skrivit 340 sidor om allt fusk som f?rekommit. Man kan inte bara lyfta ut en sk?rva av allt detta ur sitt sammanhang och h?vda att det ?r f?rtal, s?ger Pelle Svensson.

–Men jag ?r inte orolig. Jag har full t?ckning f?r mina uppgifter och vi hade mycket starka sk?l att skriva som vi gjorde.

Fr?n f?rlagets sida ger vi fullt st?d f?r Pelle Svensson. Vi har ingen anledning att ?ndra eller ta bort n?got. Tv?rtom kommer vi senare i v?r att ge ut en pocketupplaga av boken.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved