Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Sverige skickar poliser och kriminalv?rdare till Haiti

2010-02-04Regeringen har idag beslutat att bidra till FN:s stabiliseringsinsats p? Haiti, MINUSTAH, genom att bidra med tre poliser och fyra kriminalv?rdare.

- Sverige bidrar med omfattande humanit?rt st?d f?r att lindra den akuta situationen p? Haiti. Vi kan nu ocks? komplettera detta st?d genom att bidra med poliser och kriminalv?rdare till FN:s stabiliseringsinsats, MINUSTAH, i Haiti s?ger bist?ndsminister Gunilla Carlsson.

S?kerhetsr?det har beslutat utvidga mandatet f?r MINUSTAH med 1500 poliser, inklusive 100 kriminalv?rdare, i syfte att st?dja anstr?ngningarna f?r att skapa stabilitet och m?jligg?ra ?teruppbyggnad i Haiti.

- Den fruktansv?rda jordb?vningen som drabbat Haiti har ocks? skadat centrala samh?llsstrukturer och MINUSTAH beh?vs d?rf?r inte minst f?r att m?jligg?ra humanit?ra insatser och ?teruppbyggnad i den instabila och s?rbar milj?n i Haiti till?gger bist?ndsministern.

Sveriges st?d till den akuta situationen i Haiti uppg?r nu till cirka 215 miljoner kronor. D?rut?ver har Sverige redan utbetalat hela ?rets bidrag till FN:s katastroffond, CERF, p? 425 miljoner kronor. Fonden ?r i akut behov av medel efter att den n?stan har t?mts, som en konsekvens av Haiti-katastrofen.

MSB - Myndigheten f?r samh?llsskydd och beredskap, har cirka ett 30 tal personer p? plats, ing?ende i olika team, bland annat f?r att s?kra f?rbindelserna p? plats och uppr?ttandet av ett basl?ger f?r FN-personal. Ut?ver detta sekonderar MSB personal till WFP och UNICEF i Haiti.


Kontakt:
Peter Larsson
Pressekreterare hos Gunilla Carlsson
08-405 59 39
070-283 95 97

Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved