Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Uttalande r?rande styrelsen

2010-02-05

Utefter den stora massmediala uppm?rksamheten kring Frihetspartiet i veckan vill partiet g?ra ett uttalande:

Frihetspartiet ?r ett politiskt parti som startats i avsikt att f?rb?ttra villkoren f?r det svenska folket; f?r de lilla och m?nga illa f?rtrampade m?nniskorna i dagens Sverige. Mediabevakningen kring partiet har n?stan uteslutande fokuserat p? att tv? personer i styrelsen skulle vara medlemmar i Hells Angels. F?rutom att detta ?r fel i sak saknar det ocks? all relevans och betydelse vid en bed?mning av partiets politiska program och budskap.

Styrelsepersonerna har handplockats i avsikt att erh?lla st?rsta m?jliga kompetens, kunskap, tyngd och f?rankring. Vi har medvetet valt personer med erfarenhet av andra stora uppgifter och arbeten s?som ?Sverigemodellen, Sverigem?tet, Scanbike, Regionerna och N?ttidningen Payback. Samtliga personer har g?tt in som privatpersoner i arbetet kring Frihetspartiet och medverkar s?ledes inte i styrelsen s?som representanter f?r n?gon mc-klubb utan sk?ter arbetet helt och h?llet s?som privatpersoner, utan all form av p?verkan eller inblandning utifr?n.

Frihetspartiet ?r ?ppet f?r och v?lkomnar all form av debatt kring v?ra politiska st?ndpunkter men avser inte att f?ra n?gon som helst vidare diskussion kring styrelsens sammans?ttning, de enskilda styrelsemedlemmarna eller styrelsemedlemmarnas olika privata f?rh?llanden!

Peter Schjerva, ordf?rande Frihetspartiet


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved