Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Hovr?tten meddelar dom i Spars?rm?let

2010-02-05

Hovr?tten f?r V?stra Sverige
Hovr?tten f?r V?stra Sverige har idag meddelat dom i det s.k. Spars?r-m?let. Domen inneb?r att hovr?tten inte g?r n?gon ?ndring av Bor?s tingsr?tts dom.
I tingsr?tten d?mdes en 17-?rig pojke f?r mord och grov v?ldt?kt p? en 16-?rig flicka till sluten ungdomsv?rd i tre ?r. Han d?mdes ocks? att betala skadest?nd till bl.a. flickans f?r?ldrar och syskon med sammanlagt ca 293 000 kr. 17-?ringen hade erk?nt att han haft samlag med flickan och d?refter placerat henne med huvudet i en b?ck, men gjorde g?llande att han trodde att flickan d? redan var d?d till f?ljd av de slag och sparkar som han dessf?rinnan hade tilldelat henne. Han menade d?rf?r att han inte gjort sig skyldig till vare sig v?ldt?kt eller mord.
Tingsr?tten ans?g det bevisat att han utf?rt b?da g?rningarna med s.k. likgiltighetsupps?t, vilket inneb?r att han insett m?jligheten av att hon levde under samlaget och n?r hon placerades i b?cken, men att han var likgiltig f?r om hon faktiskt levde eller inte.
17-?ringen ?verklagade domen till hovr?tten och yrkade att han inte skulle d?mas f?r v?ldt?kt och mord utan i st?llet f?r misshandel och v?llande till annans d?d. Hovr?tten kommer i likhet med tingsr?tten fram till att han gjort sig skyldig till b?de mord och grov v?ldt?kt, men anser till skillnad mot tingsr?tten att det ?r bevisat att han ins?g att flickan var vid liv b?de n?r han hade samlag med henne och n?r han placerade henne i b?cken. Hovr?tten anser det d?rf?r ocks? bevisat att hans syfte med att placera flickan med huvudet i b?cken var att ta livet av henne.
Vad g?ller p?f?ljden yrkade 17-?ringen att straffet skulle s?ttas ner ?ven om han d?mdes f?r mord och grov v?ldt?kt. ?ven ?klagaren ?verklagade tingsr?ttens dom i den delen och yrkade straffsk?rpning. Hovr?tten g?r emellertid samma bed?mning som tingsr?tten i fr?ga om strafftidens l?ngd och d?mer honom allts? till sluten ungdomsv?rd tre ?r.
17-?ringen yrkade ocks? att hovr?tten skulle j?mka skadest?nden d?rf?r att det skulle vara osk?ligt betungande f?r honom att betala ett s? stort belopp. Hovr?tten anser emellertid med h?nsyn till allvaret i de brott han gjort sig skyldig till att skadest?nden inte ska j?mkas.

F?r mer information kontakta:
Jennie Mellbin
Hovr?ttsr?d
031-701 22 80
kl. 11.00 - 12.00

031-701 22 00 (vx)

M?lnummer B 4737-09


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved