Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Svea hovr?tt fastst?ller tingsr?ttens dom i det s.k. Stureby-m?let (B 8874-09)

2010-02-05

Svea hovr?tt har idag fastst?llt tingsr?ttens dom i det s.k. Stureby-m?let, som r?r ?tal f?r mord och anstiftan av mord av en 15-?rig flicka i b?rjan av juni 2009. Hovr?ttens dom inneb?r att den ?talade 16-?rige pojken d?ms f?r mord och den ?talade 16-?riga flickan d?ms f?r anstiftan av mord. P?f?ljden f?r var och en av de ?talade best?ms till sluten ungdomsv?rd i ett ?r och ?tta m?nader. Domen inneb?r ocks? att de ?talade ungdomarna ska betala skadest?nd till den d?da flickans anh?riga.

Hovr?tten har efter att ha tagit del av utredningen funnit det bevisat att den ?talade flickan genom psykisk p?verkan orsakat att den ?talade pojken d?dat den 15-?riga flickan. Hovr?tten har ocks? funnit bevisat att flickan ins?g att det fanns en risk f?r att den ?talade pojken skulle d?da den 15-?riga flickan och att hon var likgiltig till om s? skedde eller ej. D?rf?r har hon enligt hovr?tten haft upps?t, s.k. likgiltighetsupps?t, till den 15-?riga flickans d?d och ska d?mas f?r anstiftan av pojkens brott. Hovr?tten inst?mmer i tingsr?ttens uppfattning att d?dandet av flickan ska rubriceras som mord. Den ?talade pojken ska d?rf?r d?mas f?r mord och flickan f?r anstiftan av mord.

N?r det g?ller p?f?ljderna finner hovr?tten att brotten f?r en vuxen person motsvarar tio ?rs f?ngelse. Hovr?tten g?r allts? bed?mningen att omst?ndigheterna inte ?r s? s?rskilt f?rsv?rande att de enligt H?gsta domstolens praxis skulle ha gett ett livstidsstraff.

Den beg?ngna brottsligheten ?r s? allvarlig att de ?talade m?ste d?mas till sluten ungdomsv?rd. Tiden f?r den slutna ungdomsv?rden f?r en 16-?ring ska enligt praxis motsvara omkring en fj?rdedel av den tid i f?ngelse som hade d?mts ut om en vuxen person hade beg?tt brotten. N?r tiden best?ms ska h?nsyn ocks? tas till att den som avtj?nar sluten ungdomsv?rd, till skillnad fr?n f?ngelsestraff, inte blir villkorligt frigiven efter tv? tredjedelar av strafftiden. Sammantaget inst?mmer hovr?tten i tingsr?ttens slutsats att tiden f?r den slutna ungdomsv?rden f?r var och en av de ?talade ska best?mmas till ett ?r och ?tta m?nader. B?da ?talade har efter brotten varit omh?ndertagna enligt lagen om v?rd av unga. Denna tid avr?knas inte fr?n straffet.
Hovr?tten g?r betr?ffande skadest?nd bed?mningen att det enligt H?gsta domstolens praxis inte finns utrymme att d?ma ut h?gre skadest?nd ?n vad tingsr?tten gjort.

De domare som deltagit i avg?randet ?r hovr?ttspresidenten Fredrik Wers?ll, hovr?ttsr?det Johan Arvidsson och tf. hovr?ttsassessorn Johan Hedberg samt n?mndem?nnen Jan Persson och Ulla Beckman. Domen ?r enh?llig och kan ?verklagas till H?gsta domstolen.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved