Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Drunkning den vanligaste d?dsorsaken bland sm? barn

2010-02-08

Den studie av drunkningsolyckor bland barn som MSB har genomf?rt tillsammans med Karlstads universitet ?r nu klar. Studien visar bland annat att de flesta barn drunknar vid badplatser eller i tr?dg?rdspooler. Drunkning ?r den vanligaste d?dsorsaken f?r barn?mellan?ett och sex ?r.?Mellan 1998 och 2007 drunknade 106 barn i Sverige. Varje enskilt fall har granskats av Myndigheten f?r samh?llsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Karlstads universitet. ? Syftet med studien var att finna bakomliggande orsaker som grund f?r f?rebyggande ?tg?rder. I studien, som gjordes p? landets sex r?ttsmedicinska avdelningar, samlades uppgifter fr?n polisrapporter, obduktionsrapporter och r?ttskemiska analyser med mera.

De flesta drunknar vid badplatser

De allra flesta drunkningarna, drygt en tredjedel, skedde vid badplatser d?r ?vervakningen av sm? barn brustit trots att barnen inte haft flythj?lpmedel. Hos ungdomar fr?n tretton ?rs ?lder och upp?t har alkohol varit en bidragande orsak i 40 % av fallen. Inte ett enda barn drunknade i samband med b?tf?rd, vilket m?ste betyda att dessa barn dels varit under uppsikt, dels att anv?ndning av flytv?star blivit regel.

Tr?dg?rdspooler

Tjugo procent av de drunknade barnen ?r f?rskolebarn som omkommit i n?rliggande grunda dammar, tr?dg?rdsdammar, pooler eller vattendrag, vilket var fler ?n f?rv?ntat. De flesta d?dsfallen har skett inom 200-300 meter fr?n det egna hemmet, men s?llan p? den egna tomten.

Medicinska orsaker

I mer ?n var tionde drunkningsolycka fanns en bidragande medicinsk orsak, d?r epilepsi och neurologiska funktionshinder dominerade. Dessa barn har n?stan samtliga drunknat i badkar hemma eller i simbass?ng, d?r ?vervakare funnits i n?rheten.

Utomeuropeiskt ursprung

Det drunknar betydligt fler barn med utomeuropeiskt ursprung ?n f?rv?ntat. Det f?religger en stor ?verrepresentation av barn med r?tter i mellan?stern. Detta kan bero p? att familjer fr?n dessa l?nder har d?lig simkunnighet och svaga kunskaper om s?kerhet vid vatten.

Vad g?r MSB?

MSB kommer att arbeta aktivt med att minska antalet drunkningsolyckor. Under 2010 kommer vi att utarbeta en inriktning och strategi f?r detta. Som en del i v?rt samordningsuppdrag fr?n regeringen koordinerar vi bland annat Barns?kerhetsr?det d?r representanter fr?n 14 olika myndigheter och organisationer samarbetar. Ett av de prioriterade omr?dena ?r just drunkning inom ?lderspannet 0-6 ?r.

R?d f?r att f?rebygga drunkning

Med den aktuella unders?kningen som grund kan f?ljande r?d ges till f?r?ldrar, barn och allm?nhet

  • ?vervakning av sm? barn i vatten ska vara p? gripavst?nd. F?r?ldrar ska aldrig l?mna sm? barn ensamma i vatten eller under uppsikt av ett ungt barn.
  • Sm? barn som badar vid badplatser ska ha flytv?st och inte uppbl?sbara flythj?lpmedel.
  • Simbass?nger, pooler och ?ven grunda dammar (tr?dg?rdsdammar) ska vara inh?gnade och ha barns?ker l?sning.
  • Sm? barn f?r inte l?mnas obevakade p? isar.
  • Ungdomar som k?r sn?skoter p? is ska g?ra detta p? s?kra platser.
  • Barn ?r vanligtvis inte mogna att l?ra sig simma f?re fyra ?rs ?lder. ?ldre barn ska l?ra sig simma, men yngre skolbarns f?rm?ga att simma ska inte ?verskattas.
  • Ha s?rskild uppsikt p? att utomeuropeiska barn och ungdomar har l?rt sig att simma och att ?ven deras f?r?ldrar f?r l?ra sig s?kerhet vid vatten inklusive r?ddning och upplivnings?tg?rder.
  • Vid drunkning ?r direkt ?terupplivning avg?rande f?r utg?ngen, detta oftast innan n?gon professionell ?r p? plats.
  • Ha s?rskild uppsikt p? barn med epilepsi och andra medf?dda neurologiska sjukdomar, ?ven i badkaret.
  • Ungdomar b?r p?minnas om att alkohol f?rs?mrar b?de omd?me och simf?rm?ga.

Best?ll rapporten

Rapporten ”Varf?r drunknar barn?” (publ.nr 0139-10), kan best?llas kostnadsfritt eller laddas ner fr?n MSB:s webbplats.

Rapporten "Varf?r drunknar barn?"

Kontakt

Fr?gor om rapportens resultat

Jan Schyllander, jan.schyllander@msb.se, 010-240 56 66, 070-616 19 70

Fr?gor om MSB:s f?rebyggande arbete och Barns?kerhetsr?det

Christian S?der, christian.soder@msb.se, 010-240 54 10, 073-833 36 99

Publicerat: 2010-02-08 kl. 08:59, Uppdaterat: 2010-02-08 kl. 09:12 Ansvarig: Jan Schyllander

Ber?tta vem du ?r s? kan vi ge dig nyttiga genv?gar! Kommuner & landsting Myndigheter & l?nsstyrelser F?retag R?ddningstj?nst Insatspersonal Privatpersoner


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved