Senaste från forumet
« Gå tillbaka

AF diskriminerade mannen som inte ville skaka hand med kvinnlig chef

2010-02-08

Det var diskriminering n?r arbetsf?rmedlingen i ?lmhult st?ngde av en man f?r att han avb?jt att skaka hand med den kvinnliga chefen p? ett f?retag. Det sl?r Stockholms tingsr?tt fast i en dom idag, och d?mer arbetsf?rmedlingen att betala 60 000 kronor i skadest?nd till mannen.

DO st?mde Arbetsf?rmedlingen (AF) f?r religi?s diskriminering sedan en muslimsk man st?ngts av fr?n aktivitetsst?d med h?nvisning till hans religion. Mannen avb?jde att skaka hand med en kvinnlig f?retagsrepresentant eftersom det strider mot hans religi?sa ?vertygelse att m?n eller kvinnor vidr?r personer av motsatt k?n utanf?r familjen.

Enligt AF hade han, genom sitt upptr?dande, d?rmed bidragit till att han inte fick en praktikplats p? f?retaget.

Tingsr?tten konstaterar i sin dom att arbetsf?rmedlingen inte haft n?gon saklig grund f?r att ?terkalla anvisningen. Tingsr?tten sl?r ocks? fast att arbetsf?rmedlingen ?terkallt anvisningen p? grund av den uteblivna handskakningen. D?rmed har mannen blivit missgynnad och utsatts f?r religi?s diskriminering. ?

Diskrimineringsombudsman Katri Linna v?lkomnar tingsr?ttens f?llande dom.

– Det ?r orimligt att ber?va en person hans f?rs?rjning f?r att hans religion f?reskriver ett visst s?tt att h?lsa. Sverige ?r ett m?ngkulturellt land och vi m?ste se att det finns flera olika s?tt att visa varandra respekt p? ?n att skaka hand.

– Det ?r viktigt att det allm?nna motverkar diskriminering, det uppdraget st?r inskrivet i den svenska grundlagen. Domstolen ser ocks? s?rskilt allvarligt p? att diskrimineringen skett inom offentlig verksamhet, s?ger Katri Linna.

F?r ytterligare information kontakta DO:s processf?rande jurist Ulrika Dietersson, 08-120 20 796 eller DO:s presstj?nst, 08-120 20?710.

?Bakgrund

Mannen p?b?rjade en arbetsmarknadsutbildning till verkstadsoperat?r i ?lmhult i december 2005. I maj ?ret d?rp? bes?kte han tillsammans med en representant fr?n utbildningsf?retaget Lernia AB ett f?retag f?r att diskutera en praktikplats. Vid bes?ket avb?jde mannen att skaka hand med den kvinnliga vd:n och h?lsade i st?llet genom att l?gga handen mot sitt br?st.

Mannen fick ingen praktikplats p? f?retaget. Enligt Arbetsf?rmedlingen berodde det p? mannens v?gran att ta den kvinnliga vd:n i hand. D?rf?r beslutade man att ?terkalla anvisningen till det arbetsmarknadspolitiska programmet, vilket innebar att mannen f?rlorade sin f?rs?rjning.

Detta ?r DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering p? grund av k?n, k?ns?verskridande identitet eller uttryck, etnisk tillh?righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell l?ggning och ?lder. DO tar emot och utreder anm?lningar fr?n m?nniskor som anser att de utsatts f?r diskriminering.
Vi ?vervakar ocks? att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar f?r att motverka diskriminering och f?r att ge anst?llda, studenter och elever lika m?jligheter.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved