Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kajsa Lindst?hl och Jan Persson nya ledam?ter i SwedSecs Disciplinn?mnd

2010-02-09

SwedSecs styrelse har utsett Kajsa Lindst?hl och Jan Persson till nya ledam?ter i Disciplinn?mnden. Lindst?hl och Persson har m?ng?rig erfarenhet fr?n finansmarknaden. Lindst?hl var tidigare vd i Banco Fonder. Persson var senast chefsjurist p? Svenskt N?ringsliv.

SwedSecs disciplinn?mnd har efter detta nio ledam?ter vilka ?r:

Johan Munck, ordf?rande, avg?ende ordf?rande i H?gsta Domstolen

Marianne Lundius, vice ordf?rande, tilltr?dande ordf?rande i H?gsta Domstolen

Ragnar Boman, civilekonom

Jack Junel, direkt?r

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita

Carl-Johan H?gbom, f.d. b?rschef

Hans Mertzig, direkt?r

Jan Persson, f.d. chefsjurist

Kajsa Lindst?hl, f.d. vd i fondbolag

”Disciplinn?mndens beslut kan i betydande omfattning p?verka licenshavarens framtida yrkesut?vande. Jag ?r d?rf?r mycket glad ?ver att Disciplinn?mnden tillf?rs ytterligare tv? s? erfarna och kunniga personer som Kajsa Lindst?hl och Jan Persson”, s?ger Katarina Lid?n, vd f?r SwedSec.

Disciplinn?mnden ?r SwedSecs beslutande organ i Disciplin?renden. Under 2009 fattades beslut om sanktioner i 15 ?renden: sex fall medf?rde ?terkallelse av licensen, i ?tta ?renden meddelades varning och i ett fall utdelades den lindrigaste sanktionen, erinran.

F?r ytterligare information kontakta:

Katarina Lid?n, vd, 08-56260715, 070-4967398, katarina@swedsec.se


SwedSec AB arbetar f?r h?ga kunskaper och regelefterlevnad hos anst?llda p? v?rdepappersmarknaden. Detta g?rs genom licensiering baserat p? kunskapskrav och test, och genom att licensen kan dras in vid regelbrott. SwedSecs vision ?r att f?rtroendet f?r v?rdepappersmarknaden ska vara h?gt. Cirka 160 f?retag ?r anslutna till SwedSec och cirka 7 600 av deras anst?llda ?r SwedSec-licensierade. SwedSec bildades 2001 av Svenska Fondhandlaref?reningen, vilket ?r branschorganet f?r f?retag som st?r under Finansinspektionens tillsyn och ?r aktiva p? v?rdepappersmarknaden. F?r mer information bes?k www.swedsec.se samt www.fondhandlarna.se .


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved