Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Svenskarnas ink?p av smuggelcigaretter ?kar

2010-02-09

Under ?r 2008 r?ktes cirka 7 miljarder cigaretter i Sverige, varav 6 procent var smuggelcigaretter. Antalet k?pta smuggelcigaretter har ?kat med 205 procent j?mf?rt med 2007. Samtidigt r?ker svenskarna mindre. Det visar Stockholms centrum f?r socialvetenskaplig alkohol- och drogforsknings ?rsrapport om svenskarnas tobakskonsumtion f?r 2008.

Under ?r 2008 f?rdes cirka 424 miljoner cigaretter in i Sverige i samband med svenskars utlandsresor. M?ngden var densamma som 2007 men antalet k?pta smuggelcigaretter har d?remot ?kat fr?n 144 miljoner till 440 miljoner, det vill s?ga med cirka 205 procent.

Svenskarnas k?p av privatimporterade cigaretter (som privatpersoner lagligt f?rt in i landet och s?lt vidare utan kommersiellt syfte) uppgick ?r 2008 till cirka 134 miljoner, en ?kning med cirka 6 procent j?mf?rt med 2007. Sammantaget s? ?kade d?rmed den oregistrerade cigarettkonsumtionen under 2008 med cirka 44 procent i j?mf?relse med 2007 (998 miljoner mot 694 miljoner).

-??????????????? Den registrerade f?rs?ljningen, det vill s?ga den som beskattas i Sverige, har minskat under 2008 men samtidigt har den oregistrerade konsumtionen ?kat. Denna utveckling ?r helt i motsats till hur utvecklingen f?r den registrerade och oregistrerade alkoholen ser ut, ber?ttar Tove Axelsson Sohlberg vid Stockholms centrum f?r socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD.

Svenskarna r?ker dock mindre. Den totala cigarettkonsumtionen fortsatte att minska under 2008 och var cirka 2,7 procent l?gre ?n 2007 och 7,7 procent l?gre ?n 2006. Denna utveckling f?r st?d i andra uppgifter som visar att andelen dagligr?kare minskat under samma period.

Den registrerade (i Sverige beskattade) cigarettf?rs?ljningen minskade under 2008 samtidigt som den oregistrerade cigarettkonsumtionens andel av den totala cigarettkonsumtionen ?kade fr?n 9,5 procent under 2007 till 14 procent f?r 2008.

?ven den oregistrerade snuskonsumtionen har ?kat under 2008: med 320 procent j?mf?rt med 2007. 2008 uppgick den till cirka 30,8 miljoner dosor varav 17 miljoner var resandeinf?rda (fr?mst fr?n Finland) och cirka 9,7 miljoner hade best?llts via Internet. K?p av smuggelsnus uppgick till cirka 4 miljoner dosor.

Nedan f?ljer n?gra huvudresultat fr?n ?rsrapporten:

Under ?r 2008 r?ktes cirka 7 miljarder cigaretter i Sverige varav den legala f?rs?ljningen stod f?r ca 86 procent. Resandeinf?rda cigaretter utgjorde cirka 8 procent varav 2 procent s?ldes vidare. K?pta smuggelcigaretter stod f?r 6 procent.

Den registrerade f?rs?ljningen har i j?mf?relse med ?r 2007 g?tt ned med 7,6 procent. Resandeinf?rseln ?r stabil p? cirka 6 procent medan k?p av smuggelcigaretter ?kat med 205 procent mellan ?ren 2007 och 2008. K?p av privatimporterade cigaretter utg?r b?gge ?ren cirka 2 procent av den totala cigarettkonsumtionen.

Andelen dagligr?kare forts?tter att minska. Under ?r 2008 r?kte cirka 11,5 procent dagligen i j?mf?relse med 12,5 procent ?r 2007.

Den legala f?rs?ljningen av snus ?r 2008 utg?r cirka 84 procent av den totala snuskonsumtionen. Resandeinf?rda snusdosor utg?r den st?rsta oregistrerade delm?ngden med cirka 9 procent och Finland var det vanligaste landet att f?ra in snus ifr?n.

Det ?r f?rre personer som snusar dagligen ?n som r?ker men ser man till endast m?nnen s? ?r det numera fler m?n som snusar dagligen ?n som r?ker.

Om kartl?ggningen:
SoRAD:s kartl?ggning av tobakskonsumtionen inleddes i juni ?r 2003 och ?r baserad p? b?de f?rs?ljningsstatistik (registrerad tobakskonsumtion) och sj?lvrapporterade uppgifter om resandeinf?rsel, k?p av smuggel- och privatimporterade cigaretter samt k?p via Internet (oregistrerad tobakskonsumtion). De sj?lvrapporterade uppgifterna bygger p? telefonintervjuer (genomf?rda av Synovate) med 1500 slumpm?ssigt utvalda svenskar varje m?nad, det vill s?ga totalt 18 000 personer per ?r. En beskrivning av unders?kningens metodologiska ?verv?ganden samt av det underliggande fr?geformul?ret i intervjuunders?kningen finns i ?rsrapporten.

Rapporten kan laddas ner som pdf p? http://www.sorad.su.se/content/1/c6/04/86/13/Talomtobak2008.pdf

F?r ytterligare information kontakta:
Tove Axelsson Sohlberg, SoRAD, tfn 08-161016, 070-4935890, e-post tove.sohlberg@sorad.su.se

?

Vid Stockholms universitet p?g?r utbildning och forskning p? h?gsta niv?. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samh?llsutveckling. H?r ?r mer ?n 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap, samh?llsvetenskap och l?rarutbildning i en milj? d?r ?ppna sinnen m?ts och utvecklas. www.su.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved