Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Slutgiltigt klarl?ggande r?rande namnet Frihetspartiet

2010-02-10

Frihetspartiet var i mitten av december i kontakt med Valmyndigheteten ang?ende partibeteckningen Frihetspartiet. Vi fick d? som svar att partinamnet var tillg?ngligt att registrera som partibeteckning. Namnet hade bara varit i anv?ndning vid ett landstingsval ?r 2000 och d? mer ?n 5 ?r f?rflutit d?refter var partibeteckningen fri att registrera.

Efter klartecknet fortsatte vi med att samla in erforderligt antal namnunderskrifter. I slutet av januari avslutades insamlingen av namnunderskrifter och den 2 februari kom mediadrevet ig?ng p? allvar kring Frihetspartiet. Frihetspartiet erh?ll d?refter den 4 februari ett mejl fr?n Nils-Erik Hennix, ?gare till varum?rket Frihetspartiet. En registrering som dock inte p? n?got s?tt kunde ?ventyra Frihetspartiet fr?n att st?lla upp i riksdagsvalet under partibeteckningen Frihetspartiet. Valmyndigheten ?r glasklar p? den punkten. Namnunderskrifter g?ller. Varum?rkesregistrering spelar ingen som helst roll!

Efter en l?tt inledande telefonkontakt erh?ll vi ett bud, knappt ?verstigande sj?lvkostnadspriset, innefattande ?verl?telse av varum?rketsr?ttigheten g?llande Frihetspartiet samt dom?nen frihetspartiet.se. Idag erh?ll vi ett underskrivet exemplar av ”Bekr?ftelse av ?verl?telse av varum?rke” och d?rmed ?r ?rendet utrangerat. ?verl?telsen av varum?rkesr?tten ?r giltig fr?n och med att dokumentet ?r underskrivet av b?gge parter, vilket det h?rmed ?r. Registreringen av ?rendet p? Patent- och Registreringsverket ?r en ren formalitet som inte ens ?r n?dv?ndig f?r att ?ga giltighet.

Frihetspartiet ?r d?rmed ?gare till samtliga r?ttigheter kring namnet Frihetspartiet! Vi har betalat lite drygt sj?lvkostnadspriset f?r ?vertagandet av r?ttigheterna samt besparats ett tids?dande arbete kring att sj?lva varum?rksesskydda ett namn. Ett ?rende som normalt brukar ?verstiga ett ?r i behandlingstid.

Frihetspartiet tackar h?rmed Nils-Erik Hennix f?r stort tillm?tesg?ende och en snabb verkst?llighet av ?verl?telsen!

Peter Schjerva, ordf?rande Frihetspartiet

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved