Senaste från forumet
« Gå tillbaka

F?r gammal f?r att r?kna r?ster – nu f?r han 50 000 kronor av Nyk?pings kommun

2010-02-10

En 72-?rig man i Nyk?ping nekades att bli valf?rr?ttare under EU-valet 2009. Kommunen tyckte att han var f?r gammal. Nu har DO tr?ffat en f?rlikning med kommunen som ger mannen 50 000 kronor.

Mannen, som ?r f?dd 1937, har tj?nstgjort som valf?rr?ttare sedan mitten av 1970-talet. N?r han ringde kommunen i januari 2009 och anm?lde sitt intresse f?r det stundande EU-valet fick han h?ra att han var f?r gammal f?r att arbeta som valf?rr?ttare, eftersom kommunen hade satt en gr?ns vid 70 ?r.

DO har utrett anm?lan och gjort bed?mningen att Nyk?pings kommun har utsatt mannen f?r ?ldersdiskriminering. Under utredningen har kommunen f?rnekat diskriminering.

DO har beslutat att st?mma Nyk?pings kommun i domstol, men har f?rst erbjudit kommunen att ing? f?rlikning f?r att l?sa tvisten.

Parterna har nu tr?ffat en ?verenskommelse som ger mannen 50 000 kronor. Genom f?rlikningen ?r tvisten l?st.

– Jag menar att det h?r ?r precis den sorts slentrianm?ssiga bed?mning som ofta drabbar ?ldre personer. I st?llet f?r att g?ra en individuell bed?mning av personen utg?r man fr?n en allm?n f?rest?llning om m?nniskors kapacitet i olika ?ldrar, s?ger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

Nyk?pings kommun har meddelat att man slopat den ?vre ?ldersgr?nsen f?r valf?rr?ttare, sedan det blev k?nt att mannen anm?lt kommunen till DO. DO kommer att initiera en dialog med Sveriges kommuner och landsting, SKL, i denna fr?ga.

F?r ytterligare information kontakta processf?rande jurist Karin Lundin, 08-120 20?797 eller DO:s presstj?nst, 08-120 20?710.

Detta ?r DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering p? grund av k?n, k?ns?verskridande identitet eller uttryck, etnisk tillh?righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell l?ggning och ?lder. DO tar emot och utreder anm?lningar fr?n m?nniskor som anser att de utsatts f?r diskriminering.
Vi ?vervakar ocks? att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar f?r att motverka diskriminering och f?r att ge anst?llda, studenter och elever


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved