Senaste från forumet
« Gå tillbaka

G4S satsar p? utbildning och G4S Academy

2010-02-11

Michael Evestedt b?rjar den 1 april sitt arbete som Utbildningschef f?r G4S Academy. Michael kommer fr?n Solna och och har en gymnasiel?rarexamen fr?n ?rebro universitet samt en magisterexamen i utbildningsledning fr?n Karlstads universitet. Han har arbetat i den offentliga skolan i 10 ?r, i huvudsak i frist?ende verksamheter. De sista sju ?ren har Michael jobbat f?r BYA och S?kerhetsgymnasiet (var med fr?n starten av S?kerhetsgymnasiet 2003) och som rektor de senaste fem ?ren.

F?r 4 ?r sedan p?b?rjade vi v?r resa mot n?got helt nytt – en helt ny position. Vi ville bli ett nytt och modernt s?kerhetsf?retag. Vi ville som nummer tv? p? marknaden s?rskilja oss fr?n v?r st?rsta konkurrent och ?vriga konkurrenter i branschen. I Sverige ?r vi nu den enda fullserviceleverant?ren inom s?kerhet och vi ?r unika p? flera olika s?tt.

I en bransch som tidigare k?nnetecknats av att vara v?ldigt statisk beslutade sig G4S f?r att ta t?ten i att p?b?rja ett stort f?r?ndringsarbete. Ett f?r?ndringsarbete som inneb?r ?kad flexibilitet och d?r vi alltmer skall anpassa l?sningar efter de branscher och den problematik som v?ra kunder st?r inf?r. Ist?llet f?r att f?rs?ka passa in samma pusselbit oavsett problemutformning hos kunden skapar vi nu funktionsl?sningar. En annan viktig del i v?r resa mot det nya G4S ?r att f?rst?rka de v?rderingar som vi vill att v?ra medarbetare skall st? f?r. D? G4S identitet till stor del utg?rs av alla v?ra medarbetare ?r det viktigt att ha med alla p? resan. H?r har vi talat och kommer att tala mycket mer om Good Guys.

F?r att kunna g?ra allt detta ?r utbildning och kompetensh?jande ?tg?rder otroligt viktiga. Vi kommer d?rf?r under 2010 att satsa p? v?r egen utbildningsenhet G4S Academy – b?de f?r intern och extern utbildningsverksamhet.

Eventuella fr?gor h?nvisas till G4S Pressjour telefon 010-222 29 01 alternativt e-post: info@se.g4s.com

Anni Svensson, Informationsansvarig, G4S


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved