Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ett starkare skydd f?r den enskildes integritet vid kreditupplysning

2010-02-11Regeringen har i dag beslutat att inh?mta Lagr?dets yttrande ?ver ett f?rslag om ?ndringar i kreditupplysningslagen. F?rslaget syftar till att st?rka skyddet f?r enskildas personliga integritet i samband med kreditupplysningar som l?mnas p? Internet. Det f?resl?s ocks? att registeruppgifter om l?mnade kreditupplysningar (omfr?geuppgifter) ska gallras inom ett ?r.

I dag kan vem som helst komma ?t kreditupplysningar om privatpersoner p? Internet. Den omfr?gade personen f?r inte heller reda p? att kreditupplysningen har l?mnats ut.

N?r kreditupplysningar l?mnas via Internet enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) ?r i dag flera av kreditupplysningslagens integritetsskyddande best?mmelser inte till?mpliga. F?r att st?rka skyddet f?r den enskilde f?resl?s att f?ljande ska g?lla ?ven i dessa fall.
- Best?llaren av en kreditupplysning ska ha ett legitimt behov av informationen. Det ska allts? kr?vas att best?llaren av informationen till exempel planerar att ing? ett kreditavtal med den enskilde.
- Fullst?ndig information om kreditupplysningen (kreditupplysningskopia) ska s?ndas till den enskilde som avses med upplysningen. Denne ska allts? f? reda p? att kreditupplysningen l?mnats och kunna r?tta fel.
- En r?ttelse av felaktiga eller missvisande uppgifter i en kreditupplysning ska s?ndas till dem som under det senaste ?ret tagit del av uppgifterna.

Vidare ska s?dana uppgifter i kreditupplysningsf?retagens register som avser l?mnade kreditupplysningar (omfr?geuppgifter) gallras inom ett ?r.

Lag?ndringarna f?resl?s tr?da i kraft den 1 augusti 2010.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Erland Koch
R?ttssakkunnig
08-405 46 96


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved