Senaste från forumet
« Gå tillbaka

DO m?ter F?rs?kringskassan i domstol om en pappa som nekats v?rdbidrag

2010-02-12

En pappa har nekats v?rdbidrag f?r sin autistiske son trots att han tar hand om honom lika mycket som mamman. Detta ?r k?nsdiskriminering, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO) som p? tisdag m?ter F?rs?kringskassan i en f?rhandling i Stockholms tingsr?tt.

Mannen och kvinnan har en son som ?r autistisk. De ?r fr?nskilda och tar hand om honom varannan vecka, men det ?r bara mamman som f?r v?rdbidrag eftersom sonen ?r folkbokf?rd hos henne. Detta ?r indirekt k?nsdiskriminering av pappan, menar Diskrimineringsombudsmannen.

Det ?r vanligt att barn till separerade f?r?ldrar ?r folkbokf?rda hos sin mamma, ?ven de som bor v?xelvis hos b?da f?r?ldrarna.

– Barn har r?tt till b?da sina f?r?ldrar, d?rf?r m?ste pappor och mammor ges samma m?jlighet att ta hand om sina barn. F?rs?kringskassan till?mpar en lagregel som i praktiken g?r pappor till andrahands f?r?ldrar. Det ?r inte f?renligt med ett j?mst?llt samh?lle, s?ger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

DO yrkar att F?rs?kringskassan betalar 100 000 kronor i skadest?nd till pappan f?r den kr?nkning som diskrimineringen inneburit.

Huvudf?rhandlingen i Stockholms tingsr?tt ?ger rum tisdag den 16 februari klockan 9.15. M?l nr T 1419-09.

?rende J?mO 2007/325
F?r mer information kontakta Marie Nordstr?m 08-120 20?799 eller DO:s presstj?nst 08-120 20?710.

Bakgrund:
F?r?ldrar med barn som till f?ljd av sjukdom eller funktionshinder har s?rskilda behov av omv?rdnad kan f? bidrag f?r att kunna ta hand om barnet i hemmet, s? kallat v?rdbidrag. Pengarna betalas ut till den f?r?lder som st?r f?r den huvudsakliga tillsynen och v?rden. Det ?r bara en av f?r?ldrarna som kan ha r?tt till v?rdbidrag.

F?r?ldrarna i det aktuella fallet tar hand om sonen varannan vecka. Eftersom de inte bor tillsammans, valde F?rs?kringskassan att betala ut v?rdbidraget till den f?r?lder d?r pojken ?r folkbokf?rd, det vill s?ga till mamman.

Detta ?r DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering p? grund av k?n, k?ns?verskridande identitet eller uttryck, etnisk tillh?righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell l?ggning och ?lder. DO tar emot och utreder anm?lningar fr?n m?nniskor som anser att de utsatts f?r diskriminering.
Vi ?vervakar ocks? att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar f?r att motverka diskriminering och f?r att ge anst?llda, studenter och elever lika m?jligheter


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved