Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?tg?rder f?r fler trafiknykterhetskontroller i hamnar

2010-02-12

Regeringen har i dag ?verl?mnat ett f?rslag om f?rs?ksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar till Lagr?det. Syftet med f?rslaget ?r att m?jligg?ra fler nykterhetskontroller i anslutning till ankommande fordonstrafik i hamnar.

Under v?ren 2007 anordnade ett auktoriserat bevakningsf?retag, p? uppdrag av det kommun?gda hamnbolaget, frivilliga nykterhetskontroller i Ystads hamn. Verksamheten l?mnade goda erfarenheter men upph?rde sedan det konstaterats att kontrollerna saknade st?d i lag.

Erfarenheterna fr?n bland annat Ystads hamn visar att ett inte obetydligt antal f?rare som ankommer till Sveriges hamnar ?r p?verkade av alkohol i s?dan grad att de utg?r en fara f?r trafiks?kerheten. Regeringen f?resl?r d?rf?r att det p? f?rs?k inf?rs en m?jlighet f?r polisen att f?rordna s?rskilda trafiknykterhetskontrollanter att ta alkoholutandningsprov i form av s?llningsprov i anslutning till ankommande trafik i hamnar.

Trafiknykterhetskontrollanter kan anlitas av den som ?ger hamnen eller bedriver hamnverksamheten, ?ven av en kommun eller ett kommun?gt hamnbolag. Trafiknykterhetskontrollanter kan ocks? anlitas av polisen. F?r att kunna f?rordnas till trafiknykterhetskontrollant kr?vs bland annat ordningsvakts- eller v?ktarutbildning samt en s?rskild kompletterande utbildning. Vid nykterhetskontrollerna ska kontrollanterna st? under ledning av polisen.

De nya best?mmelserna f?resl?s tr?da i kraft den 1 juli 2010 och g?lla till och med den 30 juni 2013.

- F?rslaget skapar f?ruts?ttningar f?r flera nykterhetskontroller i hamnar. N?got som i f?rl?ngningen kan r?dda liv, s?ger justitieminister Beatrice Ask i en kommentar.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Ann-Sofie Bodin
R?ttssakkunnig
08-405 24 09
070-759 51 08


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved