Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Miljoner svenskar riskerar h?lsan genom k?p av l?kemedel fr?n olagliga n?tapotek

2010-02-16

Ny unders?kning visar omfattningen av svenskarnas bidrag till den illegala handeln med l?kemedel

En av de st?rsta unders?kningarna i sitt slag uppskattar att marknaden f?r falska l?kemedel i Sverige oms?tter ca 860 miljoner kronor om ?ret,1,2. F?rfalskade l?kemedel kan i princip inneh?lla vad som helst och tillverkas inte efter reglerade eller kontrollerade former. De utg?r ett direkt och v?xande hot mot folkh?lsan.

?

Hittills har det varit sv?rt att s?tta ett v?rde p? storleken av den svenska marknaden f?r falska l?kemedel. Unders?kningen ”Cracking Counterfeit Europe” som genomf?rts av Pfizer visar p? f?rekomsten av en massiv illegal handel. De nya uppgifterna kommer endast n?gra veckor efter att EU kommission?ren Gunter Verheugen, tillk?nnagivit att 34 miljoner falska tabletter beslagtagits vid de europeiska gr?nserna p? endast tv? m?nader.3 Antalet falska l?kemedel som uppt?cks vid EU-gr?nserna har ?kat fr?n 560?598 artiklar under 2005 till 4?081?056 under 2007, en ?kning med sju g?nger p? tv? ?r.4,5

?

Den nya unders?kningen visar att en av sex av de tillfr?gade 1?000 personerna i Sverige, vilket motsvarar en miljon m?nniskor av hela befolkningen, svarade att de k?pte receptbelagda l?kemedel fr?n olagliga k?llor.1,2 Det som oroar ?r att resultaten tyder p? att det finns m?nga1 svenskar som k?per receptbelagda l?kemedel p? Internet utan recept fr?n l?kare. Det uppskattas att mellan 50 och 90?% av de l?kemedel som k?ps fr?n k?llor p? n?tet ?r falska.6,7

?

Enligt unders?kningen ?r de huvudsakliga sk?len till att folk ?verv?ger att handla l?kemedel p? n?tet att spara tid och pengar. Mer ?n en tredjedel av svenskarna i unders?kningen (38?%) g?r det med h?nvisning till att det ?r snabbt och bekv?mt1 och 42?% uppgav att de ville spara pengar1.

?

Den krassa verkligheten ?r att falska l?kemedel kan inneh?lla skadliga ?mnen, s?v?l r?ttgift, borsyra som blyf?rg har f?rekommit.8,9 De tillverkas ofta av personer som saknar l?mplig utbildning6 och de kan inneh?lla f?r mycket, f?r litet eller ingenting alls av det aktiva ?mne som de ska inneh?lla.10,11 Dessa falska l?kemedel kan d?rf?r leda till allvarliga skador vilka kan orsaka d?dfall.11

?

Dr. David Gillen, Vice president Medical Affairs Pfizer Europa, s?ger: ”Svenskarna riskerar sin h?lsa och bidrar till den kriminella ekonomin genom att k?pa l?kemedel utanf?r de vanliga h?lso- och sjukv?rdssystemen.”

?

Stor omedvetenhet om riskerna

En av fyra (22?%) av personerna i unders?kningen ans?g inte att det inneb?r n?gon risk att ta receptbelagda l?kemedel utan l?karordination.1 Trots detta svarade majoriteten (74?%) att om de hade vetat att l?kemedlen kunde vara falska, skulle det p?verka sannolikheten f?r att de skulle k?pa dem.1

?

”Detta pekar p? ett tydligt behov av att ?ka medvetenheten och utbilda allm?nheten. M?nniskor ?r inte bara omedvetna om de mycket p?tagliga riskerna med falska l?kemedel, de t?nker inte p? att de bidrar till en illegal marknad, s?ger David Gillen”

?

Eftersom 49?% anv?nder Internet f?r att s?ka efter information och r?d om h?lsa,1 ?r det troligt att problemet kommer att ?ka. ”Cracking Counterfeit Europe” startades f?r att avsl?ja omfattningen av problemet med falska l?kemedel i Europa och fastst?lla varf?r allm?nheten k?per receptbelagda l?kemedel fr?n olagliga k?llor. L?kemedelsbranschen samarbetar med tillsynsmyndigheter, tull, polis, r?ttsliga instanser och handelsorganisationer f?r att avsl?ja och ?tala f?retag som handlar med falska l?kemedel, medan denna rapport avsl?jar sj?lva omfattningen av problemet och orsakerna till att folk forts?tter att underh?lla marknaden.

Jim Thomson, ordf?rande f?r European Alliance for Access to Safe Medicines menar: ”Denna unders?kning visar mycket tydligt att ett alarmerande antal m?nniskor riskerar sin h?lsa genom att v?lja bort h?lso- och sjukv?rdssystemet. N?r det g?r det, det vill s?ga n?r de k?per receptbelagda l?kemedel utan recept, uts?tter de sig f?r en mycket stor risk att f? ett f?rfalskat preparat. Jag skulle vilja st?lla fr?gan till alla patienter som funderar ?ver ett s?dant k?p: Vart v?nder du dig om det uppst?r en komplikation, biverkan eller, f?r all del, om effekten helt enkelt uteblir?”

”Budskapet ?r enkelt – om du vill bli frisk och h?lla dig frisk, g? till doktorn och ta enbart receptbelagda l?kemedel som en legitimerad person inom v?rden har ordinerat.”

?

?vrigt samt l?nkar:

 • Vilka Internetapotek har tillst?nd? Apoteket AB ?r idag det enda Internet apotek som har tillst?nd att s?lja receptbelagda l?kemedel i Sverige. Fler kommer sannolikt inom kort i och med apoteksomregleringen. Den som ?r os?ker kan kontakta L?kemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.
 • Om man ?r tveksam till ?ktheten hos n?got l?kemedel man har b?r man kontakta sin l?kare eller sitt apotek.
 • L?kemedelsf?rs?kringen i Sverige g?ller inte om man k?pt l?kemedel p? illegala n?tsidor.?
 • Se filmen om f?rfalskade l?kemedel i Sverige p? L?kemedelsverkets informations-kampanjsajt: www.crimemedicine.com
 • Tips: Uppseendev?ckande informationskampanj i Storbritannien: www.realdanger.co.uk

Pressbilder p? falska l?kemedel, illegal tillverkning och laboratorietester finns p?: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer

F?r ytterligare information kontakta:

Petra Eurenius, Kommunikationschef, Pfizer AB, tel. 0768 892955.

Kate Chandler, Pip Rogan eller Mani Reel hos The Red Consultancy som genomf?rt unders?kningen tel. 020 7025 6500 eller e-post pfizerteam@redconsultancy.com

?

?

Om unders?kningen

Denna unders?kning har genomf?rts av Nunwood p? uppdrag av Pfizer Inc. och omfattade 14?000 m?n och kvinnor fr?n 14 l?nder i Europa, varav 1?000 svenskar. Unders?kningen genomf?rdes mellan den 27 oktober och den 8 november 2009.

?

Om Pfizer

Pfizer Inc, v?rldens st?rsta forskningsbaserade l?kemedelsf?retag, uppt?cker, utvecklar, tillverkar och marknadsf?r receptbelagda l?kemedel inom 11 behandlingsomr?den, bland annat cancer, hj?rt- och k?rlsjukdomar, sm?rta, centrala nervsystemets sjukdomar och infektionssjukdomar, t.ex. HIV/AIDS. Pfizer ?r ocks? v?rldens st?rsta veterin?rmedicinska f?retag.

?

Pfizer Inc. har omkring 85?000 anst?llda ?ver hela v?rlden som alla arbetar f?r en friskare v?rld. Pfizer utf?r mer biomedicinsk forskning ?n n?gon annan organisation och syssels?tter 12?000 personer vid fyra st?rre FoU-anl?ggningar ?ver hela v?rlden, bland annat i Sandwich i Kent i Storbritannien. Pfizer investerar drygt 550 miljoner GBP i FoU i Storbritannien om ?ret – det ?r mer ?n 10 miljoner GBP i veckan.

?

Pfizers europeiska huvudkontor f?r forskning och utveckling ligger i Sandwich i Storbritannien. Det brittiska huvudkontoret finns i Surrey och ?r huvudleverant?r av l?kemedel till brittiska h?lso- och sjukv?rden.

?

?

Referenser

 • Nunwood survey data November 2009. Online consumer survey, participants 14,000. Countries included the UK, Belgium, Switzerland, Spain, Norway, Denmark, Sweden, Austria, Germany, France, Italy, Netherlands, Finland and Ireland.
 • Nunwood Market Population stats 2008
 • The Independent. Fake drugs on the rise in the EU. 8 December 2009. Last accessed 08.01.10. http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/fake-drugs-trade-on-the-rise-eu-1835977.html
 • Report on community customs activities on counterfeit and piracy, European Union, Taxation and Customs Union, 2007. Last accessed November 2009 from http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics2007.pdf ?
 • Faucherand P. The evolving problem of counterfeiting and piracy. Presentation at Workshop in the Application of Targeted Risk Management on IPRs for Customs and Economic Police. 2-6 April 2007. Last accessed November 2009 from http://www.ecap-project.org/fileadmin/ecapII/pdf/en/activities/national/Vietnam/customs_apr_2007/pierre_faucherand_engl.pdf
 • European Alliance for Access to Safe Medicines: The Counterfeiting Superhighway, 2008, Medicom
 • In-PharmaTechnologist News. Last accessed October 2009 from http://www.in-pharmatechnologist.com/Industry-Drivers/The-globaldisaster-of-fake-internet-pharmacies
 • Solomon, S. BC Woman killed by fake drugs bought online. National Review of Medicine. 2007; 4:13
 • Pfizer data on file
 • WHO factsheet. Counterfeit medicines. Last revised 14 November 2006. Last accessed November 2009 from http://www.who.int/medicines/services/counterfeit/impact/ImpactF_S/en/
 • WHO and IMPACT factsheet. Counterfeit drugs kill! Last accessed November 2009 from http://www.gphf.org/images/downloads/impactbrochure.pdf


  Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
  Informationslänkar

  Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
  Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
  Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
  Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

  © 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved