Senaste från forumet
« Gå tillbaka

B?ttre samh?llsplanering kan minska v?ldt?kter

2010-02-15

Enbart i Stockholms l?n sker 210 v?ldt?kter utomhus varje ?r. Nu ska en docent vid KTH forska i ?mnet i syfte att f?rebygga brottet.

– Vi vill teckna en bild av de rumsliga egenskaper som finns p? brottsplatsen och som kan p?verka g?rningsmannens beslut att beg? sin v?ldshandling. Det finns f?rst?s redan i dag en hel del kunskap om v?ldt?kter ur flera perspektiv men lite om den milj? d?r de intr?ffar.

Det s?ger Vania Ceccato, docent och geograf vid avdelningen f?r samh?llsplanering och milj? p? KTH. Tillsammans med ett forskarteam ska hon kartl?gga samtliga platser i Stockholm stad d?r utomhusv?ldt?kter anm?lts under ?ren 2005 till 2008. Det handlar om parker, g?ngv?gar, bakgator och restaurangstr?k, och fr?gest?llningarna ?r "Hur ser milj?ernas riskfaktorer ut?" och "Hur man kan f?rebygga milj?n f?r att undvika framtida v?ldsbrottslighet p? platsen?".

Vania Ceccato har gjort en inledande granskning av 10–15 utemilj?er i Stockholmsomr?det som varit s?rskilt utsatta f?r v?ldt?ktsbrott de senaste ?ren. Det resulterade i ett m?nster av egenskaper, som hon nu i en mer omfattande unders?kning ska bygga ut till en topologi ?ver typiska v?ldt?ktsmilj?er.

Forskarteamet ska sedan genom f?ltstudier och utifr?n en checklista pricka av de risker som finns i den specifika milj?n. Typiska fr?gest?llningar ?r "Hur s?g platsen och andra omst?ndigheter ut vid tidpunkten f?r v?ldt?kten?", "Hur var belysningen och hur mycket folk r?rde sig i n?romr?det?" och "Hur l?ngt ?r det till t-banan, hur l?tt ?r det f?r g?rningsmannen att fly fr?n platsen?".

Tanken ?r att anv?nda unders?kningsresultatet f?r v?ldt?ktsf?rebyggande ?tg?rder. Projektet ska resultera i ett underlag som samh?llsplanerare och andra ansvariga i staden ska kunna ta i bruk f?r att g?ra Stockholms utemilj?er s?krare f?r kvinnor att vistas i.

Studien omfattar ?ven en enk?t riktad till brottsoffren. Den h?r delen av studien kommer att ge offrens bild av omst?ndigheterna b?de f?re och efter brottet, och ?ven belysa hur v?ldt?kten p?verkat deras vilja att r?ra sig i staden.

– Vi vill f? en ?kad f?rst?else f?r hur kvinnors r?dsla p?verkar deras vilja att r?ra sig. Det ?r f?rsta steget fram?t f?r att f?rst? mer om kvinnors r?dsla i den offentliga milj?n, en r?dsla som ofta ?r alltf?r ?verdriven. Det kan ocks? ge kunskap om varf?r vissa platser blir klassade som typiska v?ldt?ktsplatser av kvinnor och vilka de rumsliga egenskaper ?r som g?r att platserna upplevs som hotfulla.

Vania Ceccatos forskning finansieras med bidrag fr?n Formas. Projektet anses som nydanande med sin inriktning mot utomhusv?ldt?kter. Bland annat ?r det f?rsta g?ngen som en unders?kning kombinerar kartl?ggning av brottsplatser f?r utomhusv?ldt?kter med intervjuer av brottsoffren i syfte att f?rst? kvinnors allm?nna r?dsla i den offentliga milj?n.

F?r mer information, kontakta Vania Ceccato p? 08 - 790 92 21 eller vania.ceccato@abe.kth.se.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved