Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Isidor - Sveriges nya skyddshelgon i sn?kaoset

2010-02-15

Den svenska uppfinningen Isidor kommer att f?r?ndra gatubilden i v?ra st?der. Isidor ?r den nya varningsstandarden vid risk f?r fallande sn? och is som ska ers?tta den r?dande r?ran av plankor, bockar och skyltar. Systemet varnar effektivt f?r faran fr?n ovan och visar fotg?ngarna den s?kraste v?gen p? trottoaren.

Med en uppsj? av plankor, bockar, skyltar och plastband vill fastighets?gare g?ra oss uppm?rksamma p? den is och sn? som i dagarna riskerar att falla fr?n hustaken. Varningen ?r befogad eftersom fallande is och sn? kan orsaka allvarliga skador, och i v?rsta fall d?dsolyckor.

Men ofta g?r dessa varningar mer skada ?n nytta. Det r?dande vinterv?dret har tvingat fotg?ngare att kryssa fram mellan sn?h?gar och varningar p? trottoarerna. Inte s?llan tvingas g?ende ut i gatan vilket rent statistiskt inneb?r en betydligt st?rre fara.

Hur man g?r p? en trottoar...

Isidor tar, som den nya standarden f?r varning vid risk f?r sn?- och isras, ett helhetsgrepp om situationen. En av systemets fr?msta f?rdelar ?r att det tydligt guidar fotg?ngare l?ngs den s?kraste v?gen p? g?ngbanan.

En uppenbar riskzon ?r under stupr?ren. Vid r?rets vattkupa bildas de stora istapparna. Men en mer ?verh?ngande fara avsl?jar sig inte lika l?tt. Takens vinkel g?r n?mligen att rutschande sn? och isblock faller i en bana ut fr?n husen och landar ute vid trottoarkanten.

-M?nga av dagens bockar tvingar fotg?ngare ut i gatan d?r de uts?tts f?r st?rre risk ?n om de g?tt l?ngre in p? trottoaren. Det s?kraste ?r ist?llet att g? n?ra husv?ggen, och sedan h?lla ut fr?n stupr?ren f?r att undvika istapparna. Som fotg?ngare ska man dock alltid titta upp och g?ra en bed?mning av de hus man passerar, s?ger Joel Ydring, en av uppfinnarna bakom Isidor.

D?dsolycka p? Drottninggatan startskott f?r nytt system

Diskussionen kring hur fastighets?gare ska varna f?r, och sk?ta r?jningen av sn? och is fr?n taken intensifierades kraftigt f?r en tid sedan d? ett nedfallande isblock orsakade en ung mans d?d p? Drottninggatan i Stockholm. Det blev startskottet f?r Fastighets?garna i Stockholm att finna ett s?tt att r?da bot p? problematiken.

Vinnande bidrag

Fastighets?garna bj?d in ett flertal akt?rer att delta i en t?vling med syfte att vaska fram en fullgod varningsl?sning. En av de kallade var industridesignern Joel Ydring, ocks? har m?ng?rig erfarenhet av tak och takarbeten. Tillsammans med kollegan M?rten Skoger utvecklade Joel Isidor, som kom att bli det vinnande bidraget.

-En av de m?nga saker vi fastnade f?r med Isidor var just det att den guidar fotg?ngarna via den s?kraste v?gen. Men ?ven att den lyckas kombinera detta med andra egenskaper som att vara l?tt att anv?nda, ?kar tillg?ngligheten f?r funktionshindrade, och ser bra ut, s?ger Ronny Bergens, teknisk utvecklingschef p? Fastighets?garna Stockholm, som initierade t?vlingen.

I juryn ingick f?rutom Fastighets?garna sj?lva representanter f?r bland andra Stockholms Stad, Polisen, Pl?tslagarnas Riskf?rbund och f?retr?dare f?r handikapporganisationer.

?kad tillg?nglighet

Isidor inneb?r ocks? ?kad tillg?nglighet f?r funktionshindrade. En bock som st?nger av hela trottoaren g?r det mycket sv?rt f?r personer med funktionshinder att passera, ta sig in i sin port eller i en aff?r. Synskadade riskerar dessutom att skada sig p? de olika varningsinstallationerna.

Isidor sk?rmar endast av riskzonerna, och skulle man g? emot Isidor-bommen b?jer den sig f?ljsamt f?r att sedan ?terta sitt utg?ngsl?ge. Utan risk att skada n?gon.

------------------

Isidor har utvecklats av Mindtwister AB i samarbete med Fastighets?garna Stockholm, representanter f?r Stockholms Stad, Polisen, handikapporganisationer, dvs de viktigaste akt?rerna f?r Stockholms gator.

Isidor utg?rs av b?jliga termoplastbommar och permanent monterade, diskreta v?ggf?sten. N?r det ?r dags att varna allm?nheten f?sts den l?tta bommen i en halvcirkel kring farozonerna invid huskroppen. Bommen sitter sedan uppe av sig sj?lv, och kan vid behov f?llas upp. Systemet inneh?ller ?ven ett stolpf?ste som anv?nds d? hela g?ngbanan tillf?lligt m?ste st?ngas av, tex i samband med sn?r?jning fr?n taket. Bommen lossas d? i ena ?nden, str?cks i sin fulla l?ngd ?ver g?ngbanan och f?sts i Isidor-stolpen.

F?r mer information, kontakta

P?l Keller Carlquist

Tel: 08 570 216 50

Mobil: 0735 01 09 46

pal@isidorsystem.se

L?s ?ven mer p? www.isidorsystem.se


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved