Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?tg?rder mot lagfartskapning

2010-02-15

Regeringen har beslutat att inskrivningsmyndigheten ska underr?tta ?garen till en fastighet om att lagfart har beviljats f?r f?rv?rvaren. Syftet med denna ?tg?rd ?r att det ska bli l?ttare f?r den r?tte ?garen att agera mot lagfartskapning.

Med lagfartskapning menas att n?gon f?r lagfart p? en fastighet med hj?lp av f?rfalskade f?ngeshandlingar. Fastigheten riskerar sedan att anv?ndas som s?kerhet f?r l?n. Lagfartskapningar ?r inte n?got stort problem sett till antalet fall. Det svenska fastighetssystemet fungerar generellt sett effektivt och s?kert. Men f?r den enskilde som blir utsatt f?r en lagfartskapning kan konsekvenserna bli besv?rliga.

Genom det nya underr?ttelsef?rfarandet f?r den r?tte ?garen snabbt k?nnedom om lagfartsbeslutet och kan ?verklaga det. Inskrivningsmyndig?heten ska b?rja skicka ut underr?ttelser den 1 oktober 2010.

Regeringen beslutade ocks? i december 2009 att ge Lantm?teriet, som ?r huvudman f?r inskrivningsmyndigheten, i uppdrag att inom ramen f?r en f?rs?ksverksamhet sk?rpa kontrollen av lagfartsans?kningar. Lantm?teriet ska utveckla l?mpliga rutiner f?r n?r en ut?kad kontroll b?r g?ras och vad denna kontroll b?r best? i. F?rs?ksverksamheten ska p?g? till den 1 juli 2011. D?refter ska en utv?rderingen g?ras.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Henrik Matz
Kanslir?d
08-405 36 16


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved