Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Inte utan mina s?ner-mamman i hovr?tten

2010-02-15

22–23 februari 2010 skrivs ett nytt kapitel i historien om kidnappningen av George Pesors barn – dramat som ber?ttas i Ingrid Carlqvists bok Inte utan mina s?ner. Mamman, som i boken kallas Liselotte, ska i Svea hovr?tt f?rsvara sitt agerande som hon i tingsr?tten d?mdes till tio m?naders f?ngelse f?r. I domen st?r:

Liselotte NN har inte endast passivt underl?tit att ?terf?ra barnen till fadern efter umg?ngestiden vilket sannolikt inte varit straffbart, utan hon har s?som ?klagaren gjort g?llande och som utretts i m?let, vidtagit en rad aktiva ?tg?rder f?r att motverka faderns r?tt att ut?va v?rdnaden. Sk?let h?rf?r ?r desto starkare efter den 6 november 2008, fr?n vilken tid Georg Pesor haft ensam v?rdnad om barnen. Tingsr?tten anser emellertid att ?ven hennes handlande under den gemensamma v?rdnaden genom bortf?rande skiljt fadern fr?n v?rdnaden. N?gra beaktansv?rda sk?l f?r detta har inte visats. De vaga och i sig osannolika uppgifterna fr?n Liselottes sida om hennes r?dsla f?r att George Pesor kunde t?nkas ta livet av henne och barnen ?r inte av beskaffenhet att tas p? allvar och l?mnas av tingsr?tten utan avseende.

Liselotte NN skall s?lunda f?llas till ansvar f?r egenm?ktighet med barn. Med h?nsyn till att barnen under sex m?nader fr?ntagits m?jligheten till skola och invand hemmilj?, liksom kontakt med sin far, skall brottet bed?mas som grovt. Vid denna bed?mning beaktar tingsr?tten ?ven att brottet varit planerat, vilket framg?r av telefonsamtalet med Oliver, och att det utf?rts med viss f?rslagenhet – hon har inte anv?nt egen bil och inte betalkort.

F?r detta mycket allvariga brott kan – trots att Liselotte NN inte tidigare d?mts f?r brott – annan p?f?ljd ?n f?ngelse inte komma i fr?ga.”

R?tteg?ngen b?rjar i Svea Hovr?tt m?ndagen 22 februari kl 09.30. George Pesor kommer inte att vara p? plats, i st?llet spelas videof?rh?ren med honom fr?n tingsr?tten upp. George Pesor finns dock tillg?nglig f?r kommentarer via mejl eller telefon fr?n Melbourne.

Den tilltalade mamman finns d?remot p? plats f?r den som vill h?ra hennes version av kidnappningsdramat. Kompletterande f?rh?r h?lls med henne tisdagen 23 februari.

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved