Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Granskning av v?lds- och sexualbrott

2010-02-16

Handl?ggningen av v?lds- och sexualbrott i n?ra relationer har f?rb?ttrats sedan 2005. Vid brott mot barn finns dock brister i vissa utredningar. Det visar en rapport fr?n ?klagarmyndighetens Utvecklingscentrum G?teborg.

En ?ver?klagare f?r ett nationellt ansvar f?r bek?mpning av s?dana brott.


?klagarmyndigheten har genomf?rt en tillsyn av handl?ggningen av v?lds- och sexualbrott i n?ra relationer mellan personer ?ver 15 ?r samt v?lds- och sexualbrott mot barn. Syftet har varit att klarl?gga om verksamheten n?r upp till de krav som kan st?llas.

– Vi har gjort motsvarande studier tidigare av brott mot vuxna, men det ?r f?rsta g?ngen som vi ocks? g?r en s?dan tillsyn av brott mot barn, s?ger ?ver?klagare Marianne Ny vid Utvecklingscentrum G?teborg.

F?r brott mot vuxna har handl?ggningen f?rb?ttrats j?mf?rt med de tidigare inspektionerna (2005 och 2007). Ytterligare ?tg?rder kan dock fortfarande vidtas, enligt rapporten. Granskningen visar att det ocks? finns flera ?tg?rder att vidta vid brott mot barn.

Ett tydligt m?nster i unders?kningen ?r att offer och misst?nkt k?nner varandra. M?nga anm?lningar, s?rskilt vid brott mot barn, g?rs f?rst n?r det g?tt en tid efter sj?lva brottet vilket f?rsv?rar utredningarna.

N?gra andra iakttagelser i unders?kningen ?r:
•?Flera granskade f?runders?kningar kan fungera som goda exempel f?r ?klagarna.
•??klagarna b?r i st?rre utstr?ckning beg?ra m?ls?gandebitr?de f?r vuxna, och f?r barn m?ls?gandebitr?de eller s? kallad s?rskild f?retr?dare.
•?L?karunders?kningar b?r g?ras oftare ?n i dag och poliser b?r i st?rre utstr?ckning dokumentera personskador.
•?Misst?nkta personer b?r f?rh?ras i st?rre utstr?ckning.

Vidare konstaterar unders?kningen att handl?ggningstiderna vid brott mot barn ibland ?r f?r l?nga.

– ?r 2006 inf?rdes ?klagarbefattningar som specialister p? relationsv?ld. Det har ?kat kvaliteten i utredningarna, visar en utv?rdering vi har gjort. Vi har ocks? deltagit i arbetet med att inf?ra s? kallade barnahus i Sverige samt tagit fram utbildningar om bland annat relationsv?ld och bem?tande av brottsoffer. Men granskningen visar att vi m?ste forts?tta v?rt utvecklingsarbete s? att vi kan f? ?nnu b?ttre utredningar, s?ger Marianne Ny.

– Rapporten visar tydligt att det finns f?rb?ttringar att g?ra inom framf?rallt omr?det brott mot barn. Jag har d?rf?r beslutat att ge ?ver?klagaren Eva Lundstr?m ett nationellt ansvar f?r att samordna v?r bek?mpning av brott i n?ra relationer och s?rskilt mot barn, s?ger riks?klagare Anders Perklev.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved