Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Partibeteckningen Frihetspartiet ?r registrerad!

2010-02-17

Frihetspartiet har nu f?tt klart med registreringen av partibeteckningen Frihetspartiet f?r val till riksdagen! D? riksdagen ?r det ?verordnade valet har Frihetspartiet samtidigt ocks? f?tt klartecken f?r deltagande i alla ?vriga former av val s?som kommunal-, landstings- och EU-val.

Idag anl?nde registreringsbeslutet fr?n Valmyndigheten, underskrivet, klappat och klart! Jag sitter just och h?ller beslutet i handen och t?nker tillbaka p? den m?rkliga f?rden hit. F?ga anade vi f?r lite mer ?n fyra m?nader sedan, innan tanken p? en partibildning ens v?ckts, att vi i februari 2010 skulle sitta h?r med ett formellt klartecken att st?lla upp i valet 2010 som ett registrerat parti.

Tanken hade s?kert m?tts av lite ?verseende sm?leenden bara en kort tid dessf?rinnan. Men nu ?r det ett faktum. Vi ?r p? banan och deltar i racet. Vi leker med de etablerade partierna p? samma plan och vi har ett registrerat parti!

Vi har lyckats. Vi ?r f?rdiga. Vi ?r p? G. Vi har en hemsida, vi har ett partiprogram, vi har en programf?rklaring och vi har ett f?rdigbyggt parti med en registrerad partibeteckning! Fantastiskt!

Det ?r i s?dana h?r ?gonblick det g?ller att stanna upp och l?ta sj?len komma ikapp f?r att ta in fakta och f?rst? hur l?ngt vi har kommit under v?ldigt kort tid. Inget av detta hade varit m?jligt utan ett stort uppoffrande jobb av alla i styrelsen. Inget av detta hade varit m?jligt utan hj?lp av alla v?ra sympatis?rer ute i landet som ytterst f?rtj?nstfullt samlat namnunderskrifter och i skrift och tal pratat sig varma om Frihetspartiet. S?, en s?dan h?r dag f?r eftertanke s?nder vi en stor tanke och ett stort TACK till alla som m?jliggjort att vi tagit oss hit, till denna punkt.

Vi har f?tt massor av mediauppm?rksamhet. Vi, partiledaren Anders Zill?n, har deltagit i TV och blivit intervjuad i programmet ”Aschberg”. Vi har blivit intervjuade av media och vi har lyckats publicera ett genm?le mot ett av de gr?vsta angreppen p? Frihetspartiet, signerat Barbro J?nsson. Vi har s?ledes lyckats med de konststyckena som tidigare varit f?rv?grade alla personer fr?n mc-milj?n d? media konsekvent v?grat ge all form av r?st eller spaltutrymme ?t kulturens f?retr?dare.

Vi f?r ocks? en oerh?rd m?ngd av positiv respons fr?n alla h?rn och kanter i samh?llet. Folk som v?lkomnar initiativet och s?ger sig ?ntligen hittat ett parti de kan st?lla sig bakom. Vi har ocks? en strid str?m av m?nniskor som anm?ler sig, villiga att arbeta aktivt f?r partiet med olika arbetsuppgifter. Allt fler anm?ler ocks? intresse av att s?tta upp lokalavdelningar ?ver hela landet. Vi ?r fler, vi ?r st?rre och vi ?r l?ngt starkare ?n v?ra belackare vare sig tror eller anar!

F?r Frihetspartiet ?r inte bara ett parti. Det ?r en folkr?relse. En folkresning mot de arroganta och nonchalanta, etablerade partierna i landet. Partier som l?nge innehaft s?v?l mandat som regeringsmakt men som inte l?ngre f?retr?der n?got annan ?n sina egna intressen. Inget parti f?r idag en politik som omfattar alla de illa f?rtrampade m?nniskorna i Sverige. Ingen utom Frihetspartiet. R?sta f?r frihet. R?sta f?r ”Moral och Sunt F?rnuft”. R?sta p? Frihetspartiet!

Peter Schjerva, ordf?rande Frihetspartiet

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved