Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Kvinna nekades hyreskontrakt – f?r 40 000 kronor efter f?rlikning

2010-02-17

En kvinna nekades hyra en l?genhet d?rf?r att hennes man var rom. Diskrimineringsombudsmannen och hyresv?rden har nu tr?ffat en ?verenskommelse som inneb?r att kvinnan f?r 40?000 kronor i ers?ttning.

Kvinnan var p? visning av en l?genhet hos ett privat bostadsf?retag i Finsp?ng och skrev dagen d?rp? kontrakt. Senare samma dag ringde dock hyresv?rden och sade att hon inte kunde f? hyra l?genheten eftersom hennes man ?r rom. Grannarna hade h?rt av sig och hotat flytta eftersom det tidigare varit problem med romer i omr?det, enligt v?rden.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har utrett fallet och gjort bed?mningen att kvinnan varit utsatt f?r etnisk diskriminering. Hyresv?rden delar inte den uppfattningen.

Parterna har nu tr?ffat en ?verenskommelse som ger kvinnan 40?000 kronor. Genom f?rlikningen ?r tvisten l?st.

– Att ha en bostad ?r en f?ruts?ttning f?r att kunna delta i samh?llslivet. D?rf?r ?r bostadsdiskriminering ett allvarligt samh?llsproblem som bidrar till segregation och utanf?rskap, s?ger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

F?r ytterligare information kontakta processf?rande jurist Laine Str?mgren, tfn 08- 120 20?767.

Bakgrund

I den bostadsrapport som tidigare Ombudsmannen mot etnisk diskriminering presenterade i december 2008 g?r det att se tydliga kopplingar mellan segregation och diskriminering. Rapporten visar att det ?r vanligt att romer nekas bostad och ?ven h?nvisas till underm?liga bost?der.

DO arbetar sedan l?nge f?r att motverka och f?rebygga diskriminering av romer. Genom en ?ppen dialog mellan DO och romska f?retr?dare f?r myndigheten ?kad kunskap om och f?rst?else f?r romers villkor, samtidigt som romer f?r ?kad kunskap om skydd mot diskriminering och v?gar till uppr?ttelse.

Arbetet har bidragit till att romer i st?rre utstr?ckning anm?ler diskriminering. Det ger DO st?rre m?jligheter att driva r?ttsliga processer som synligg?r diskrimineringen av romer.

?

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved