Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Dementi fr?n Frihetspartiet r?rande drograttfull norrl?nning

2010-02-18

I Norrl?ndska Socialdemokraten, NSD, av den 17 februari 2010, framtr?der en person som ?r misst?nkt f?r drograttfylla. En Alf Johansson, som enlig uppgift tidigare varit medlem i Sverigedemokraterna men f?r tv? ?r sedan sj?lvmant l?mnade Sverigedemokraterna. Alf Johansson uppger i samband med en intervju r?rande drograttfyllan att han f?r en dryg vecka sedan g?tt med Frihetspartiet i avsikt att hj?lpa partiet att etablera sig i G?llivare och Norrbottens l?n.

Frihetspartiet har g?tt igenom medlemsmatrikel, listor ?ver personer som anm?lt sig s?som frivilliga i partiarbetet samt talat med den person inom partiet som handhar de externa kontakterna, och konstaterat f?ljande: Frihetspartiet har ingen person med namnet Alf Johansson som medlem i partiet. Till Frihetspartiet har heller ingen person med namnet Alf Johansson anm?lt intresse f?r att arbeta aktivt f?r partiet. Och, slutligen har v?r kontaktperson heller inte haft n?gon som helst kontakt med en Alf Johansson.

Frihetspartiet ?r ett politiskt parti och en ?ppen f?rening och vare sig vill eller kan kontrollera vilka medlemmar vi har eller vad de eventuellt gjort sig skyldiga till. Var och en har sj?lvklart r?tt att st?dja v?rt arbete och g? in som medlem i partiet. Men, en person som ljuger om sin status inom partiet kan sj?lvklart inte r?kna med att n?gonsin uppb?ra eller erh?lla en st?rre funktion ?n just som partimedlem. Personer som s?ker mediauppm?rksamhet kring sin egen person l?mpar sig inte att n?gonsin aktivt arbeta f?r Frihetspartiet.

Peter Schjerva, ordf?rande Frihetspartiet


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved