Senaste från forumet
« Gå tillbaka

L?karnas skadest?ndskrav avsl?s av Attunda tingsr?tt (T3798-07)

2010-02-18

Attunda tingsr?tt

Attunda tingsr?tt har i en dom i dag avslagit ett krav fr?n de tv? f.d. l?karna om skadest?nd p? m?ngmiljonbelopp fr?n staten f?r bl a f?rlorade arbetsf?rtj?nster, lidanden och kr?nkningar. L?karna har h?vdat att staten genom olika myndigheter beg?tt ett stort antal felaktigheter som bl a lett till att de f?rlorat sina l?karlegitimationer som en f?ljd av att domstol felaktigt ansett att de skulle ha styckat en kvinnokropp. Attunda tingsr?tt, som finner att en del fel har f?relegat, anser inte att l?karna har kunnat bevisa att dessa felaktigheter har orsakat dem skada.
Sommaren 1984 p?tr?ffades utanf?r centrala Stockholm delarna av en styckad kvinnokropp i plasts?ckar. Efter en l?ng polisutredning ?talades l?karna vid Stockholms tingsr?tt f?r mord, ett brott som de f?rnekade och sedan frik?ndes f?r i juli 1988. Tingsr?tten konstaterade dock i sina domsk?l att l?karna tillsammans hade styckat kroppen n?gon g?ng under pingsthelgen 1984. I en dom i maj 1991 ?terkallade Kammarr?tten i Stockholm deras l?karlegitimationer och gjorde samma bed?mning som Stockholms tingsr?tt att de hade styckat kroppen.

L?karna har som grund f?r sina skadest?ndskrav p?st?tt bl a att att polis, ?klagare och domstolar fr?n 1985-1987 och fram?t beg?tt en rad olika felaktigheter och att detta, f?rutom f?rlusten av deras l?karlegitimationer, medf?rt personliga lidanden, kr?nkningar och f?rst?rda liv f?r dem. Staten har inte g?tt med p? att n?gra felaktigheter har beg?tts, som skulle ge dem r?tt till skadest?nd.

Tingsr?tten konstaterar nu i domen att det under 27 av de p?st?dda 139 punkterna beg?tts felaktigheter som kan betecknas som fel eller f?rsummelser fr?n statens sida. Det har huvudsakligen g?llt brister hos polisen, t ex att ett antal f?rsvunna f?rh?rsuppgifter under polisutredningen inte redovisats i f?runders?kningsprotokollet, att vissa andra f?rh?rsuppgifter under polisutredningen borde ha granskats mera noggrant samt att n?gra f?runders?knings?tg?rder som polisen borde ha vidtagit aldrig skedde eller vidtogs alltf?r sent.

Tingsr?tten anser d?remot inte att det ?r bevisat att det f?rekommit skadest?ndsgrundande fel vid olika domstolar eller att ett antal bed?mningar av polis, ?klagare och andra myndigheter varit s?dana att de skall ses som fel eller f?rsummelser. Tingsr?tten anser inte heller att det ?r bevisat att det finns ett tillr?ckligt samband mellan de 27 felen eller f?rsummelserna och de skador som l?karna angett. D?rf?r avsl?r tingsr?tten l?karnas skadest?ndskrav.


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved