Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Europadomstolens ?de vilar i Interlaken

2010-02-18

Med 47 medlemsstater, 800 miljoner t?nkbara klaganden och en orov?ckande stor m?lh?g har arbetsb?rdan f?r Europadomstolen blivit n?stintill om?jlig att bem?stra. F?r?ndringar och reformer kr?vs, kanske framf?rallt av och i medlemsstaterna.

N?r Europar?dets ministerr?d idag m?ts i Interlaken, i Schweiz, f?r att diskutera Europadomstolens framtid kan de beslut som fattas betyda antingen ett st?rkt skydd f?r de m?nskliga r?ttigheternas ut?vande i Europa eller en rej?l begr?nsning av desamma.

Civil Rights Defenders, tillsammans med en l?ng rad organisationer i Europa, riktar en uppmaning till staterna att se till att domstolen forts?tter att vara tillg?nglig f?r alla och att f?rslag om att exempelvis inf?ra nya regler som undantar fall fr?n pr?vning eller att inf?ra en avgift f?r att f? en pr?vning i domstolen avvisas. D?remot v?lkomnas f?rslag som inneb?r att staterna b?ttre implementerar Europakonventionen och Europadomstolens domar. Till exempel genom att utveckla eller f?rb?ttra m?jligheterna att pr?va r?ttighetskr?nkningar nationellt och erbjuda gottg?relse n?r en kr?nkning har beg?tts.

En fungerande och tillg?nglig domstol d?r det inte beh?ver g? flera ?r mellan klagan och dom ?r oerh?rt viktigt f?r respekten f?r de m?nskliga r?ttigheterna i Europa. Som m?nniskor?ttsorganisation har vi en viktig roll att fylla, bland annat genom att hj?lpa till att utbilda och ge r?d om de regler som g?ller f?r att ett ?rende ska tas upp av domstolen. Men det ?r staternas ansvar att se till att Europakonventionen respekteras och till?mpas p? ett korrekt s?tt nationellt f?r att minska antalet fall till domstolen.

L?s uttalandet JOINT NGO pre Interlaken Statement i bifogad pdf


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved