Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Svensk sj?styrka ska delta i och leda piratbek?mpning utanf?r Somalias kust

2010-02-18

Det sammansatta utrikes- och f?rsvarsutskottet sa i dag ja till regeringens f?rslag om en svensk v?pnad sj?styrka utanf?r Somalias kust. Insatsen ska skydda FN:s hj?lps?ndningar fr?n pirater.

Sverige deltog 15 maj –15 september 2009 i EU:s marina insats Operation Atalanta. Operationen syftar till att skydda FN:s V?rldslivsmedelsprograms (WFP) humanit?ra hj?lps?ndningar och andra s?rbara transporter samt att f?rebygga, avv?rja och bek?mpa sj?r?veri utanf?r Somalias kust. ?

Sverige leder Operation Atalanta?fyra m?nader
Enligt f?rslaget ska den svenska styrkan vara verksam under sju m?nader fr?n april 2010. D? ska en v?pnad styrka p? cirka 175 personer bemanna patrullfartyget Carlskrona, som bland annat har en helikopterenhet och en s?krings- och bordningsstyrka. D?rut?ver ing?r i den beg?rda personalramen om h?gst 465 personer resurser f?r f?rst?rknings-och of?rutsedda evakueringsbehov. Sveriges deltagande f?ruts?tter att det ?ven forts?ttningsvis finns ett mandat f?r styrkan enligt beslut av FN:s s?kerhetsr?d. ? Fr?n mitten av april till mitten av augusti ska Sverige ha ledningsansvaret f?r operationens styrkeh?gkvarter. ?

Lagf?ring av personer som misst?nks f?r sj?r?veri
Utskottet vill understryka vikten av att hitta l?sningar p? problemen med att lagf?ra personer som omh?ndertagits misst?nkta f?r sj?r?veri. S?dana l?sningar m?ste ske i ?verensst?mmelse med folkr?tten inklusive de m?nskliga r?ttigheterna. Dessutom m?ste avtal som EU ing?tt med tredjeland om ?verf?ring av omh?ndertagna pirater f?ljas upp och efterlevas. ?
Sj?transporter avg?rande
Somalia ?r ett av v?rldens fattigaste l?nder och har l?nge varit konflikth?rjat. Ett uppeh?ll i WFP:s humanit?ra hj?lps?ndningar, varav 90 procent transporteras sj?v?gen, skulle f? f?r?dande konsekvenser f?r Somalias befolkning. ? Utskottet ?r enigt i sitt f?rslag till riksdagsbeslut. ?? Planerad dag f?r debatt och beslut: Onsdagen den 3 mars. Debatten s?nds via webb-tv.

Kontaktinformation:

Dokument
Utrikes- och f?rsvarsutskottets bet?nkande 2009/10:UF?U3 Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanf?r Somalias kustIngeborg Granlund
Informationsenheten, tfn 08-786 57 38


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved