Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Pojke med funktionsneds?ttning nekades v?lja f?rskola

2010-02-19

En pojke med funktionsneds?ttning nekades av Brom?lla kommun att v?lja f?rskola. P? m?ndag m?ter Diskrimineringsombudsmannen kommunen i en f?rhandling i Kristianstad tingsr?tt. DO yrkar p? 100?000 kronor i skadest?nd till pojken.

?N?r pojken skulle b?rja f?rskolan i hemkommunen Brom?lla i ?stra Sk?ne, beg?rde hans f?r?ldrar plats i samma f?rskola som hans storasyster. Den ligger i familjens bostadsomr?de och ut?ver n?rheten skulle det k?nnas tryggt f?r pojken, betonade f?r?ldrarna. Han hade ofta f?ljt med f?r att l?mna och h?mta sin syster och var d?rf?r bekant med b?de f?rskolan och personalen.

Mot sin ?nskan fick f?r?ldrarna plats f?r sin son p? en annan f?rskola. Kommunen motiverade sitt beslut bland annat med att det p? den f?rskolan fanns ett annat barn med samma funktionsneds?ttning.

– Det ?r kr?nkande f?r f?r?ldrarna och pojken att bli s?rbehandlade p? det h?r s?ttet. Enligt skollagen ska n?rhetsprincipen och f?r?ldrarnas ?nskem?l var styrande vid placeringen, s?ger diskrimineringsombudsmannen Katri Linna.

I det aktuella fallet har Brom?lla kommun allts? fr?ng?tt de principer som g?ller f?r alla andra barn. Kommunen h?vdar att det bara var en enda f?rskola som kunde komma ifr?ga, trots att det fanns lediga platser p? den ?nskade f?rskolan.

– Det ?r en h?gst m?rklig handl?ggning d?r familjen inte haft n?got att s?ga till om n?r det g?ller valet av f?rskola f?r sin son, s?ger Katri Linna.

Huvudf?rhandling, ?rende: HO 2007/50, m?l nr T 2515-08, ?ger rum den 22 februari 2010 i Kristianstad tingsr?tt.

F?r ytterligare information kontakta Laine N?u Str?mgren, jurist, 08-120 20767 eller DO:s presstj?nst 08-120 20?710.

Detta ?r DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering p? grund av k?n, k?ns?verskridande identitet eller uttryck, etnisk tillh?righet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell l?ggning och ?lder. DO tar emot och utreder anm?lningar fr?n m?nniskor som anser att de utsatts f?r diskriminering.
Vi ?vervakar ocks? att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar f?r att motverka diskriminering och f?r att ge anst?llda, studenter och elever lika m?jli


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved