Senaste från forumet
« Gå tillbaka

?tg?rder mot familjeseparation inom migrationsomr?det

2010-02-19Regeringen har ?verl?mnat en lagr?dsremiss till Lagr?det med f?rslag som syftar till att motverka vissa fall av familjeseparation d?r barn ?r inblandade.

F?rslaget inneb?r att det blir l?ttare f?r f?r?ldrar och barn som redan befinner sig i Sverige att beviljas uppeh?llstillst?nd p? grund av familjeanknytning i de fall d?r det st?r klart att uppeh?llstillst?nd skulle ha beviljats om pr?vningen hade gjorts f?re inresan. ?ndringarna f?resl?s tr?da i kraft den 1 juli 2010.

- Vi ska inte l?gga on?diga hinder i v?gen f?r familjer som vill leva tillsammans i Sverige n?r det st?r klart att de uppfyller villkoren f?r uppeh?llstillst?nd. Grundregeln ?r fortfarande att man ska ha sitt uppeh?llstillst?nd ordnat f?re inresan, men om dagens regler leder till att barn i on?dan separeras ifr?n sina f?r?ldrar av rent formalistiska sk?l s? m?ste det finnas en m?jlighet att g?ra undantag, s?ger migrationsminister Tobias Billstr?m.Kontakt:
Johanna Sj?
t.f. Pressekreterare
08-405 10 00
0706-44 98 88-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagr?dsremiss: ?tg?rder mot familjeseparation inom migrationsomr?det (http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/139882)


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved