Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Frihetspartiet ?teranm?ler v?stf?rbudet till JO och JK

2010-02-19

JO och JK har, som Frihetspartiet ser saken, p? oriktiga grunder avslagit den pr?vning av Eskilstuna kommuns v?stf?rbud som Frihetspartiet beg?rt. Motiveringen har varit att kommunfullm?ktiges beslut inte faller under JO- och JK:s verksamhet att granska. Frihetspartiet har d? justerat skrivelsen och ?ternam?lt v?stf?rbudet till JO och JK.

Frihetspartiet ?r ett parti som aldrig ger upp vid en motg?ng utan st?ndigt s?ker? andra v?gar f?r att n? sina m?l. D? JK s?v?l som JO avslagit v?r beg?ran att utreda Eskilstuna kommunfullm?ktiges beslut att inf?ra ett s? kallt v?stf?rbud p? stadens krogar byter vi ist?llet taktik och strategi. Ist?llet f?r att anm?la den sista instansens beslut backar vi processen ett steg och anm?ler ist?llet kommunstyrelsens beslut i samma fr?ga. D?rigenom uppn?r vi exakt samma pr?vning av lagligheten som avsett vore i f?rsta skedet och finner JO och/eller JK att Kommunstyrelsens beslut ?r ogiltigt faller det likv?l f?r kommunen att avskaffa v?stf?rbudet. En processteknisk fint s?ledes som ger samma pr?vning och samma giltighet av JO och JKs beslut.

Peter Schjerva, ordf?rande Frihetspartiet

?vriga nyheter kring Frihetspartiet: http://www.newzglobe.com/inrikes/20100219/frihetspartiet-tar-avstand-fran-norrlanning

http://www.newzglobe.com/inrikes/20100215/mc-ganget-till-motangrepp-mot-barbro-jonsson

?


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved