Senaste frn forumet
« G tillbaka

Tilltrde p distans ? hur funkar det?

2021-02-11

Digitala signaturer har funnits i flera r och de flesta fretag har sedan lnge rutiner och verktyg fr att ing avtal p distans. Detta stt att ing avtal har inte bara inneburit effektivitetsvinster fr fretagen i form av lgre transaktionskostnader utan ven bttre mjligheter att hantera sina avtal och dokument, i och med att avtalen frn brjan r digitala och ltt kan sparas och systematiseras. Tekniken har ftt sdant genomslag att det nu r vanligare att avtal, ven i stora affrer, ings digitalt n vid mten.

Fre coronapandemin var huvudregeln att parterna trffades fysiskt fr att genomfra tilltrde till aktier vid en fretagsverltelse. Detta motiverades frsts inte bara av praktiska skl, utan ven av traditioner.

Coronapandemin har dock tvingat fretag att tnka om kring rutinerna fr tilltrde och under det senaste ret har det blivit allt vanligare att genomfra ven tilltrdet vid aktieverltelser p distans.

Vid ett typiskt tilltrde vidtas bl.a. fljande tgrder:


  • Kpeskillingen betalas.

  • Ln lses (dvs. kparen refinansierar mlbolaget).

  • Sljaren verlmnar aktiebok och i frekommande fall aktiebrev.

  • Sljaren verlmnar avgngsbrev, generalfullmakt och andra handlingar avseende mlbolaget.

  • Sljaren byter styrelse och anmler detta till Bolagsverket.

Ur ett sljarperspektiv r ett tilltrde p distans inte srskilt problematiskt. Sljarens huvudsakliga intresse r att f betalt och kan kontrollera med sin bank att kpeskillingen mottagits. Men fr kparen innebr tilltrde p distans vissa utmaningar. Normalt sett r en kpare beredd att instruera sin bank att genomfra betalningarna nr all dokumentation finns p bordet i sdant skick att den omedelbart kan verlmnas nr kpeskillingen betalats. Rutinerna vid ett tilltrde fljer allts den kprttsliga samtidighetsprincipen dr parternas prestationer genomfrs samtidigt. Sljaren stller varan (aktiebok och aktiebrev) till kparens frfogande genom uppvisande p mtet, och ett lfte om att verlmna dem nr betalning genomfrts. Normalt sett frutstts i aktieverltelseavtal att samtliga tilltrdestgrder genomfrs under tilltrdet, ven om de av praktiska skl inte kan genomfras exakt samtidigt. Genomfrs inte en avtalad tilltrdestgrd anses inte tilltrdet ha gt rum och den part som inte ansvarar fr sdan tgrd kan d, beroende p vad som framgr av parternas avtal, krva att redan fullgjorda prestationer gr ter. Risken fr att en sljare, efter kparens betalning, skulle vgra att verlmna aktiebok och aktiebrev eller i vrigt inte medverka till de tgrder som ska genomfras r i praktiken teoretisk

Flertalet tilltrdestgrder kan lika grna genomfras p distans. Avgngsbrev och generalfullmakt kan verlmnas (dvs. skickas) med digitala underskrifter och bifogas till den tilltrdesagenda som parterna undertecknar digitalt. Sljaren kan ocks f en kopia per mejl p ndringsanmlan och kvittens frn Bolagsverket p att denna ingivits. En aktiebok kan fras digitalt (ngot lderdomligt uttryckt som ?automatiserad behandling? i ABL), men kan ven fras i pappersform (fr bolag som inte r avstmningsbolag). Numera r det normala att aktieboken ven i mindre bolag frs i digital form, exempelvis i ett word- eller exceldokument. Finns det inte utgivna aktiebrev kan allts sljaren, mot kparens betalning, skicka ver aktieboken digitalt med kparen infrd som gare av aktierna. Sljaren kan allts fullgra sin skyldighet att verlmna aktieboken med kparen infrd som gare utan att parterna trffas.

Om det dremot finns aktiebrev mste dessa verlmnas i original till kparen. En mjlig ordning fr att tillgodose kparens krav p trygghet fr att vga betala kpeskillingen kan hr vara att parterna och sljarens advokat ingr ett depositionsavtal enligt vilket sljarens advokat tar hand om aktiebreven och verlmnar dessa till kparen nr betalningen erhllits. Samtidigt kan givetvis original av generalfullmakt, avgngsbrev och andra handlingar verlmnas om kparen vill ha dessa handlingar i original.

Vr erfarenhet av tilltrden p distans r vervgande goda. Flera av de handlingar som ska utvxlas mellan parterna p tilltrdet kan skickas i frvg och vid sjlva tilltrdet rcker det med att konstatera att i tilltrdesagendan verenskomna tgrder redan utfrts. Det som terstr p tilltrdet blir d att genomfra betalning, verlmna originalhandlingar enligt den modell som parterna kommit verens om (genom parternas ombud, mklare eller annan tredje man) och skriva under tilltrdesagendan med e-signaturer.

ven om parterna drmed inte behver trffas fr att genomfra ett tilltrde r vrt tips att parterna nd kommer verens om en tidpunkt fr nr tilltrdet ska genomfras och att parterna trffas via videokonferenstjnst. Tilltrdet kan fortfarande bli en trevlig tillstllning fr bda parter och en mjlighet att tacka varandra fr en vl genomfrd affr!


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | ktenskapsfrord.com | Skilsmssa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved