Senaste från forumet
« Gå tillbaka

Ingen ny polisutredning om Johan Liljeqvists d?d

2010-11-04

Kammar?klagare James von Reis vid G?teborgs ?klagarkammare har i
dag beslutat att det inte beh?vs n?gon ytterligare polisutredning om
h?ndelsen d? g?teborgaren Johan Liljeqvist avled i samband med ett
polisomh?ndertagande ?r 2008.

?klagare p? flera olika niv?er har tidigare slagit fast att ingen polisman
kan misst?nkas f?r att ha v?llat Johan Liljeqvists d?d i samband med
polisingripandet.

I samband med granskningen av ?rendet i somras beslutade
?ver?klagaren vid ?klagarmyndighetens Utvecklingscentrum Malm? att
l?mna ?ver ?rendet till en ny ?klagare. Syftet var att denne skulle ta
st?llning till om brott kunde misst?nkas av n?gon annan ?n polispersonal
och om en ny polisutredning i s? fall beh?vde inledas.

I sitt beslut pekade ?ver?klagaren bland annat p? n?gra iakttagelser fr?n
utredningen om hur Johan Liljeqvist togs om hand p? sjukhus efter att
ha transporterats dit av piketpolis.

?klagare James von Reis har g?tt igenom det omfattande utredningsmaterialet,
som tidigare tagits fram vid ?klagarmyndighetens Riksenhet
f?r polism?l, och beslutat att det inte ska inledas n?gon ny polisutredning.
?klagaren har inte funnit att det finns anledning att misst?nka att
n?got brott har beg?tts vid sjukv?rdens omh?ndertagande av Johan
Liljeqvist.

von Reis har ?ven tagit st?llning till om det finns anledning att misst?nka
brott av n?gon av de experter som l?mnat uppgifter till polisen vid den
efterf?ljande polisutredningen med anledning av d?dsfallet. ?ven p? den
punkten kommer von Reis fram till att brott inte kan misst?nkas.
I beslutsmotiveringen lyfter ?klagaren fram en del omst?ndigheter som
skulle kunna tala f?r att fel eller f?rsummelser f?rekommit inom
sjukv?rden och hos n?gra som i efterhand l?mnat sakkunniga utl?tanden.
P? punkt efter punkt har ?klagaren dock slagit fast att ingen av dessa
h?ndelser kan leda till misstanke om brott.

Hela beslutet finns tillg?ngligt p? ?klagarmyndighetens webbplats
www.aklagare.se

?klagarmyndigheten

Box 5553
114 85 Stockholm
010-562 50 00
G?teborgs ?klagarkammare

Kammar?klagare
James von Reis
031-739 42 04

James von Reis ?r
tillg?nglig f?r fr?gor
i dag efter kl. 13.00
Riks?klagarens kansli

Bitr. informationschef
Helena Ekstrand
010-562 50 11
070-520 66 53


Pressmeddelandet skickades med MyNewsdesk
Informationslänkar

Konsumentverket | Allmänna reklamationsnämnden | Sjöfartsverket | Statistiska centralbyrån
Hyresnämden | Kronofogdemyndigheten | Domstolsverket | Patent- och registreringsverket
Samboavtal.org | Hyresavtal.org | Testamente.org | Äktenskapsförord.com | Skilsmässa.nu
Andrahandskontrakt.org | Blankett.org | Gåvobrev.org | Skuldebrev.com

© 2009 Juridikfokus.se - All Rights Reserved